Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:Gegužės 28 d. - tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Gegužės 28 d. - tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena - 2018-05-25

Gegužės 28 d. minima Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Šią dieną moteris siekiama informuoti apie dažniausiai pasitaikančias ligas, skatinti profilaktiškai tikrintis sveikatą, sveikai maitintis ir gyventi aktyviai. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į dirbančios bei besilaukiančios moters sveikatą, į jos darbo sąlygas. Kiekvieno darbdavio pareiga yra užtikrinti saugias darbo sąlygas, atkreipti dėmesį į nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų ypatumus.


 

Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų profesinės rizikos vertinimo nauji reikalavimai


2017 m. spalio 17 d. yra priimtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LietuvosRespublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. A1-535/V-1192 „Dėl profesinės rizikos vertinimobendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Jame pakeistas punktas, kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 1 d.:

„Rizikos ar atskirų rizikos veiksnių įvertinimas įmonėje konkrečiuose rizikos vertinimo objektuose atnaujinamas arba atliekamas iš naujo įdarbinus asmenį iki aštuoniolikos metų, neįgalų asmenį, darbuotojai pateikus darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, gimdymą, maitinimą krūtimi, įmonėje įvykus sunkiam ar mirtinam nelaimingam atsitikimui darbe, ar lengvam nelaimingam atsitikimui darbe, kurį ištyrus paaiškėja, kad šį nelaimingą atsitikimą sukėlęs pavojingas įvykis gali būti ir sunkaus ar mirtino nelaimingo atsitikimo darbe priežastis; nustačius ar įtarus profesinę ligą darbuotojui; priėmus naujus ar pasikeitus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose nustatytiems saugos reikalavimams, kai jie yra sugriežtinami; Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektoriams ar kitų valstybinę ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų inspektoriams nustačius įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimus; atlikus pakeitimus, dėl kurių ankstesnis įvertinimas gali nebeatitikti tikrovės, arba kai atlikus darbuotojo sveikatos patikrinimą nustatoma, kad rizikos veiksnys (veiksniai) turėjo neigiamos įtakos darbuotojo sveikatai.“

   Nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygas  reglamentuoja 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  priimtas nutarimas Nr. 469 Dėl nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų darbo sąlygų aprašo patvirtinimo. Šis nutarimas įsigaliojo 2017 m. liepos 1 dieną.

 

Jame yra paskelbta:

  • nėščioms, neseniai pagimdžiusioms,  krūtimi maitinančioms darbuotojoms pavojingų darbo sąlygų, kenksmingų veiksnių ir medžiagų sąrašas; 
  • darbų, draudžiamų dirbti nėščioms darbuotojoms, sąrašas;
  • darbų, draudžiamų dirbti krūtimi maitinančioms darbuotojoms, sąrašas.

 

Darbdavys, įvertinęs profesinę riziką nėščios, neseniai pagimdžiusios, krūtimi maitinančios darbuotojos darbo vietoje:

    -  informuoja šią darbuotoją apie atliekant profesinės rizikos vertinimą vertintus profesinės rizikos veiksnius ir visas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurių yra ir bus imtasi siekiant pašalinti nustatytas rizikas;

    -  pasirašytinai supažindina šią darbuotoją ar jos įgaliotą asmenį su nėščios, neseniai pagimdžiusios, krūtimi maitinančios darbuotojos darbo vietoje atlikto profesinės rizikos vertinimo dokumentais, nurodytais Profesinės rizikos vertinimo bendruosiuose nuostatuose;

    -  informuoja apie jų darbo sąlygas ir nustatytus darbo vietoje profesinės rizikos veiksnius, kurie gali turėti neigiamą poveikį nėštumui ar reprodukcijai.

Nėščiųjų moterų, dirbančių stovimą darbą, vaisiaus galvutės apimties matmenys yra mažesni, o dirbančių daugiau valandų per savaitę – mažesnė ne tik galvutės apimtis, bet ir vaisiaus svoris. Taigi tiek stovimas darbas, tiek ilgos darbo valandos turi negatyvų poveikį vaisiaus vystymuisi, - teigia mokslininkai. Kelios ankstesnės studijos parodė, kad tam tikri su darbu susiję faktoriai – ilgos darbo valandos, stovimas darbas, psichologinė įtampa darbe ar fiziniai faktoriai – gali turėti negatyvios įtakos gimdymo išeitims. Labai svarbu laiku įvertinti profesinę riziką ir nustatyti rizikos dydį dirbančiai moteriai, bei užtikrinti jai saugias darbo sąlygas.


 

NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių skyriaus Profesinės rizikos vertinimo poskyrio specialistai atlieka profesinės rizikos vertinimą visoje Lietuvoje.

 

Kontaktai:

Antakalnio g. 10, Vilnius

profesine.rizika(eta)nvspl.lt

tel. 8 5 212 1167

mob. 8 610 30041

Atgal Spausdinti