Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Planavimo dokumentai

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Planavimo dokumentai

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2021-06-04 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2021 metų veiklos planas

 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2020-12-31 veiklos plano pakeitimas (nauja redakcija)
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2020-10-21 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2020-08-06 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2020-04-30 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2020 metų veiklos planas

 

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2019-12-31 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2019-10-30 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2019-07-19 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2019-05-09 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018-04-16 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2019 metų veiklos planas

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018-12-28 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018-11-29 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018-05-24 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2018 metų veiklos planas

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2017 metų veiklos planas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2017-05-08 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2016-08-11 veiklos plano pakeitimas 

 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2016 metų veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2016-04-14 veiklos plano pakeitimas
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2016-11-23 veiklos plano pakeitimas
 
 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2016 metų veiklos planas
 
 
Patikslintas Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2015 metų veiklos planas

  

  
 
 
 
 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2014 metų veiklos planas 
 
 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2013 metų veiklos plano ataskaita

 
Patikslintas Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2013 metų veiklos planas


Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2013 metų veiklos planas
 
 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2012 metų veiklos plano ataskaita
 
 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2012 metų veiklos planasNacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2011 metų veiklos planasValstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-20 "Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių įstaigų 2010 metų veiklos planų patvirtinimo" 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2010 metų veiklos planasValstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 25 d įsakymas Nr. V-86 "Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus  2009 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-74 "Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyvos prie Sveikatos apsaugos minsterijos pavaldžių įstaigų 2009 metų veiklos planų patvirtinimo" pakeitimo"
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2009 veiklos planas
Visuomenės sveikatos saugos užtikrinimas ir vartotojų teisių visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimas 
Specialioji visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vystymo ir modernizavimo programa
3.1 lentelė. Efektyvios veiklos užtikrinimas
3.2 lentelė. Valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymas
3.3 lentelė. Visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančios aplinkos užtikrinimas
3.4 lentelė. Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros vykdymas
3.5 lentelė. Europos sąjungos, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamų projektų vykdymas
3.6 lentelė. Tenkinti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vystymo ir modernizavimo poreikius


Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2011 metų veiklos ataskaita
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2010 metų veiklos ataskaita
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2009 metų veiklos ataskaita
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2008 metų veiklos ataskaita
 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-13 16:34:41