Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:NVSPL ir Valstybinė darbo inspekcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

NVSPL ir Valstybinė darbo inspekcija pasirašė bendradarbiavimo sutartį - 2017-04-20

NVSPL ir Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, ir susitarė bendradarbiauti darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės rizikos vertinimo, nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos, įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo srityse.


NVSPL įsipareigojo bendradarbiauti su VDI cheminių ir fizikinių rizikos veiksnių keliamos rizikos darbo vietose prevencijos klausimais. Tam bus teikiama metodinė pagalba ir konsultacijos, siekiant kelti inspektorių kvalifikaciją numatoma organizuoti praktinius seminarus ar kitus renginius. Esant poreikiui ir galimybei NVSPL kartu su VDI dalyvaus ūkio subjektų patikrinimuose darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės rizikos vertinimo klausimais, nustatant cheminių ir fizikinių rizikos veiksnių darbo vietose atitikimą norminių teisės aktų reikalavimams.

NVSPL direktorius V. V. Zimnickas ir vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius J. Gricius  taip pat aptarė šalių bendradarbiavimą psichosocialinių rizikos veiksnių darbo vietose valdymo programose bei ergonominių rizikos veiksnių keliamos rizikos darbo vietose prevencijos veikloje.


 

 


 Nuotraukų šaltinis: VDI

Straipsnis parengtas remiantis VDI informacija

 


Atgal Spausdinti