Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Įdarbinimo tvarka ir pasiūlymai

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Įdarbinimo tvarka ir pasiūlymai

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai apie įdarbinimo NVSPL tvarką

 

Į kurias pareigybes priimama konkurso būdu?

Konkurso būdu priimama į šias pareigybes:

- Įstaigos vadovas (-ė)
- Vadovo pavaduotoja (-s)
- Struktūrinio padalinio vadovas (-ė)

Darbuotojai, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:


- Vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą;
- Organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus;
- Personalo administratoriai;
- Teisininkai.

Į konkursines pareigas darbuotojai gali būti priimti ne ilgesniam laikui, nei nustato Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas (DK). Į pareigas, dėl kurių turi būti rengiamas konkursas pagal DK nuostatas, asmuo gali būti priimtas pagal terminuotą darbo sutartį, iki į šias pareigas konkurso būdu bus priimtas darbuotojas, bet ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui. Į kitas pareigas darbuotiojai priimami paprastos atrankos būdu.


Kaip skelbiami konkursai, kur informuojama apie konkursines darbo vietas?

Konkursai skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir NVSPL interneto svetainėje. Informacija apie konkursą gali būti skelbiama ir kituose informacijos šaltiniuose, pavyzdžiui socialiniuose tinkluose, darbo paieškos svetainėse.

Darbo skelbimai pateikiami ir www.nvspl.lt, NVSPL Facebook paskyroje. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, darbo skelbimai viešinami www.cvmarket.lt ir kitose darbo paieškos svetainėse.

Kokius dokumentus turi pateikti įdarbinami darbuotojai?

Visi NVSPL darbuotojai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl priėmimo į darbą;
2. Prašymą dėl darbo užmokesčio nustatymo;
3. Darbo patirtį įrodančius dokumentus;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Paso / asmens tapatybės kortelės kopiją;
6. Vairuotojo pažymėjimo kopiją (vairuotojams);
7. Diplomo kopiją;
8. Santuokos / ištuokos išrašo kopiją (jei toks yra);
9. Vaiko gimimo išrašo kopiją (jei toks yra);
10. Prašymą dėl individualaus darbo grafiko (jei toks bus taikomas);
11. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
12. Invalidumo pažymėjimą (jei toks yra);
13. Deklaruotos gyvenamosios vietos lapą;
14. NPD prašymą;
15. Prašymą dėl banko sąskaitos.


Kur yra skelbiamos darbuotojų atliekamos funkcijos?

Pareigybių (užimamų tiek konkurso, tiek atrankos būdu) aprašas skelbiamas šios svetainės skiltyje „Kontaktai“ pagal atitinkamą padalinį.

Kurie NVSPL darbuotojai turi pateikti interesų deklaracijas?

Privačius interesus deklaruoja:

- direktorius;
- direktoriaus pavaduotojai;
- skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai;
- poskyrių vedėjai;
- laboratorinės medicinos gydytojai.

Detalų sąrašą galite rasti čia.

Taip pat privačius interesus deklaruoti privalo darbuotojai, kurie vykdo viešuosius pirkimus. (Pagal NVSPL direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymą VK-20).

Interesų deklaracijos pateikiamos Vyriausios tarnybinės etikos komisijos svetainėje www.vtek.lt

Kaip skelbiami darbo pasiūlymai ir kur juos galima rasti bei sekti?

Darbo skelbimai pateikiami www.nvspl.lt (šioje skiltyje), NVSPL Facebook paskyroje. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, direktoriaus sprendimu, darbo skelbimai viešinami www.cvmarket.lt.Darbo pasiūlymai

 

MIKROBIOLOGIJOS LABORANTAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Aušros g. 44, Kaunas

Reikalavimai:

 1. Turėti neuniversitetinį biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, chemijos, bioinžinerijos, ar veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimą. Galimi ir kiti analogiškų sričių variantai;
 2. Mokėti tinkamai paruošti mėginius ištyrimui;
 3. Gebėti kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus, pildyti laboratorinę dokumentaciją ir parengti tyrimų protokolus;
 4. Išmanyti kokybės vadybos bendruosius principus ir gebėti taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 5. Turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus;
 6. Gebėti dirbti savarankiškai, kruopščiai ir atsakingai tiek individualiai, tiek – komandoje;
 7. Darbo patirtis laboratorijoje būtų privalumas;
 8. Darbas su autoklavu ir laboratorinių indų ruošimas darbui;
 9. Privalumas – slėginių indų operatoriaus pažymėjimo turėjimas.

Darbo pobūdis: darbas laboratorijoje – maisto, vandens, medicinos priemonių ir farmacijos preparatų bei kitų aplinkos objektų mikrobiologiniai tyrimai.

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 761 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: daiva.streimikiene(eta)nvspl.lt

 MIKROBIOLOGIJOS LABORANTAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai:

 1. Turėti neuniversitetinį biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, chemijos, bioinžinerijos, ar veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimą. Galimi ir kiti analogiškų sričių variantai;
 2. Mokėti tinkamai paruošti mėginius ištyrimui;
 3. Gebėti kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus, pildyti laboratorinę dokumentaciją ir parengti tyrimų protokolus;
 4. Išmanyti kokybės vadybos bendruosius principus ir gebėti taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 5. Turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus;
 6. Gebėti dirbti savarankiškai, kruopščiai ir atsakingai tiek individualiai, tiek – komandoje;
 7. Darbo patirtis laboratorijoje būtų privalumas.

Darbo pobūdis: darbas laboratorijoje – maisto, vandens, medicinos priemonių ir farmacijos preparatų bei kitų aplinkos objektų mikrobiologiniai tyrimai.

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 761 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: ruta.jankauskiene(eta)nvspl.lt, laimute.ivanauskiene(eta)nvspl.lt 

 


 

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA (-S)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai:

 1. Aukštesnysis / aukštasis medicininis išsilavinimas;
 2. Galiojanti bendrosios praktikos slaugytojo licencija;
 3. Geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai;
 4. Gebėjimas sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 5. Geri planavimo įgūdžiai, analitinis mąstymas bei gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus ir atsakomybę už juos;
 6. Malonus bendravimas su pacientais.

Darbo pobūdis:

 1. Pacientų aptarnavimas, tyrimų registravimas, tiriamosios medžiagos (kraujo, tepinėlio iš nosiaryklės, ausies, gerklės ir kt.) paėmimas;
 2. Esant poreikiui, važiuojama į objektus imti mėginių;
 3. Tinkamas dokumentų, susijusių su mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymas, informacijos apie asmenų aptarnavimą, įstaigos teikiamas paslaugas bei kainas teikimas;
 4. Sąskaitų-faktūrų išrašymas, koregavimas ir išsiuntimas užsakovams už atliktus tyrimus;
 5. Skyriaus kokybės vadybos sistemos palaikymas.

Privalumai:

 1. Vairuotojo pažymėjimas;
 2. Skiepų kursai;
 3. Užsienio kalba (anglų, rusų).

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 885 Eur iki 1132,80 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: ugne.gyliene(eta)nvspl.lt

 


 

VYRESNYSIS (-IOJI) PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Darbo pobūdis:

 • Inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti projektą nuo pradžios iki galo;
 • Rinkti, analizuoti ir struktūruotai apdoroti informaciją apie procesus bei nustatyti procesų optimizavimo galimybes;
 • Teikti ataskaitas projekto eigoje.

Reikalavimai:

 • Patirtis projektų valdymo srityje – ne mažiau 2 metai;
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (tikslieji mokslai būtų privalumas);
 • Konstruktyvus, loginis mąstymas;
 • Gebėjimas kruopščiai atlikti savo darbą, analitiškai vertinti problemas;
 • Puikūs darbo su MS Office programa Excel ir/arba kitomis duomenų apdorojimo programomis įgūdžiai;
 • Anglų kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: nuo 1550 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.lt


 

 

PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Darbo pobūdis:

 • Inicijuoti, organizuoti ir kontroliuoti projektą nuo pradžios iki galo;
 • Rinkti, analizuoti ir struktūruotai apdoroti informaciją apie procesus bei nustatyti procesų optimizavimo galimybes;
 • Teikti ataskaitas projekto eigoje.

Reikalavimai:

 • Gebėjimas produktyviai ir sėkmingai valdyti projektus;
 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (tikslieji mokslai būtų privalumas);
 • Konstruktyvus, loginis mąstymas;
 • Gebėjimas kruopščiai atlikti savo darbą, analitiškai vertinti problemas;
 • Puikūs darbo su MS Office programa Excel ir/arba kitomis duomenų apdorojimo programomis įgūdžiai;
 • Anglų kalbos mokėjimas.

Atlyginimas: nuo 1000 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.lt


 

PLANAVIMO IR DUOMENŲ VALDYMO ANALITIKAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Darbo pobūdis:

 • Įstaigos veiklos planavimo proceso organizavimas ir koordinavimas;
 • Duomenų, susijusių su įstaigos veikla rinkimas, sisteminimas ir apdorojimas;
 • Pagal poreikį duomenų teikimas kitoms institucijoms;
 • Įstaigos veiklos rodiklių apskaičiavimas ir stebėjimas;
 • Veiklos rezultatų analizė, išvadų ir pasiūlymų teikimas veiklos gerinimui. Duomenų interpretavimas, siūlymų teikimas remiantis analizės rezultatais;
 • Savalaikių periodinių ataskaitų atnaujinimo užtikrinimas ir naujų ataskaitų kūrimas. Analizės rezultatų pateikimas lengvai skaitomai bei patraukliai, kuriant suvestines ar kitais būdais.

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę nei 1–2 metų patirtį dirbant analitinį darbą;
 • Turėti MS Office (Excel, PowerPoint) eksperto lygio įgūdžius (pageidautina PowerBI įgūdžiai);
 • Turėti stiprius analitinius įgūdžius: rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis, teikti įžvalgas bei jas vizualizuoti ir pristatyti;
 • Turėti gerus bendravimo įgūdžius: gebėjimą aiškiai ir paprastai pateikti informaciją, susikalbėti su įvairių sričių darbuotojais.

Atlyginimas: nuo 1550 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.lt 

MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, chemijos studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;
 2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 3. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 4. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 5. Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku, vadovaujantis standartų reikalavimais, atrinkti, paimti, priimti, pristatyti vandens, maisto, oro mėginius laboratoriniams tyrimams bei matuoti temperatūrą visuomenės sveikatos priežiūros tikslais;
 2. Atsakyti už tinkamą dokumentų, susijusių su mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą;
 3. Išrašyti sąskaitas-faktūras užsakovams už atliktus tyrimus, teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas;
 4. Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.

Privalumai:

 1. Užsienio kalba (anglų, rusų);
 2. Išmanyti kokybės vadybos bendruosius principus ir gebėti taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus.

 

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 827 Eur iki 1056 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųstiugne.gyliene(eta)nvspl.lt

 


 

LABORATORINĖS MEDICINOS MIKROBIOLOGAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Dubijos g, 40, Šiauliai

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą biologijos, chemijos ar biochemijos bakalauro studijas ir medicinos biologijos studijų programos magistrantūrą, laboratorinės medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją (baigus vientisąsias universitetines medicinos studijas ir laboratorinės medicinos rezidentūrą) ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal laboratorinės medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
 2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 3. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 4. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus: įvairios klinikinės medžiagos pasėliai, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas;
 2. Konsultuoti klientus dėl gydymo antimikrobiniais vaistiniais preparatais;
 3. Pildyti dokumentus, susijusius su bakteriologinių tyrimų atlikimu;
 4. Vertinti gautus tyrimų rezultatus, parengti laboratorinių tyrimų protokolus;
 5. Atlikti gautų tyrimų rezultatų metodologinį interpretavimą ir patvirtinimą;
 6. Atsakyti už atliekamus tyrimus, metodų keitimą bei gerinimą, naujų metodų įteisinimą;
 7. Tinkamai prižiūrėti ir naudoti laboratorinę įrangą;
 8. Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.

Privalumai:

 1. Patirtis dirbant mikrobiologinėje srityje;
 2. Kokybės vadybos bendrųjų principų išmanymas ir gebėjimas taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;

 

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 827 iki 1337 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.ltrita.railiene(eta)nvspl.lt

 


 

MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTAS (-Ė)

Pilnas etatas (terminuota sutartis)

Darbo vieta: Dubijos g. 40, Šiauliai

Reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis chemijos mokslų studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimas;
 2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 3. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 4. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Privalumai:

 1. Kokybės vadybos bendrųjų principų išmanymas ir gebėjimas taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus.

Darbo pobūdis:

 1. Atrinkti, priimti mėginius laboratoriniams tyrimams visuomenės sveikatos priežiūros tikslams;
 2. Atsakyti už tinkamą dokumentų, susijusių su mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą;
 3. Išrašyti sąskaitas-faktūras už atliktus tyrimus, teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas.

 

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 827 iki 1337 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.ltrita.railiene(eta)nvspl.lt

 


 

CHEMIJOS SPECIALISTAS (-Ė)

Pilnas etatas (terminuota sutartis)

Darbo vieta: Bijūnų g. 6, Klaipėda


Reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis chemijos ar biochemijos, chemijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimas;
 2. Cheminių tyrimo metodų išmanymas;
 3. Sugebėjimas savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 4. Anglų kalbos mokėjimas;
 5. Kokybės vadybos bendrųjų principų išmanymas ir gebėjimas taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 6. Darbo patirtis laboratorijoje būtų privalumas.
Darbo pobūdis: darbas laboratorijoje – vandens, oro, maisto bei kitų objektų cheminiai tyrimai.

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 827 iki 1337 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųstiklaipedos.skyrius(eta)nvspl.lt, dinara.bernataviciene(eta)nvspl.lt

 


 

MIKROBIOLOGAS (-Ė)

Pilnas etatas (terminuota sutartis)

Darbo vieta: Bijūnų g. 6, Klaipėda

Reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, medicinos, visuomenės sveikatos ar veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimas;
 2. Mikrobiologinių tyrimo metodų išmanymas;
 3. Anglų kalbos mokėjimas;
 4. Sugebėjimas savarankiškai kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 5. Kokybės vadybos bendrųjų principų išmanymas ir gebėjimas taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 6. Darbo patirtis laboratorijoje būtų privalumas.
Darbo pobūdis: darbas laboratorijoje – maisto, vandens bei kitų aplinkos objektų mikrobiologiniai tyrimai.

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 827 iki 1337 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: klaipedos.skyrius(eta)nvspl.ltdinara.bernataviciene(eta)nvspl.lt


MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTAS (-Ė)

Pilnas etatas (terminuota sutartis)

Darbo vieta: Bijūnų g. 6, Klaipėda

Reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis chemijos mokslų studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimas;
 2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 3. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 4. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Privalumai:

 1. Vairuotojo pažymėjimas (B kategorijos);
 2. Užsienio kalba (anglų, rusų);
 3. Kokybės vadybos bendrųjų principų išmanymas ir gebėjimas taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus.

Darbo pobūdis:

 1. Atrinkti, priimti mėginius laboratoriniams tyrimams visuomenės sveikatos priežiūros tikslams;
 2. Atsakyti už tinkamą dokumentų, susijusių su mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą;
 3. Išrašyti sąskaitas-faktūras už atliktus tyrimus, teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas.

Atlyginimas (pastovioji dalis): nuo 827 iki 1337 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: klaipedos.skyrius(eta)nvspl.lt, dinara.bernataviciene(eta)nvspl.ltTERPIŲ GAMYBOS LABORANTAS (-Ė)

Pilnas etatas


Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai:

 1. Turėti  neuniversitetinį biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, chemijos ar veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimą;
 2. Kompiuterinis raštingumas;
 3. Sugebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti ir informaciją;
 4. Savarankiškumas, kruopštumas, atsakingumas, imlumas.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku gaminti mikrobiologines mitybos terpes;
 2. Ruošti ir išpilstyti mikrobiologines mitybos terpes vadovaujantis tarptautinių standartų reikalavimais;
 3. Parengti, tikrinti ir pasirašyti mikrobiologinių mitybos terpių gamybos protokolus;
 4. Tinkamai pildyti laboratorinę dokumentaciją;
 5. Būti atsakingam už pagamintas mikrobiologines mitybos terpes, jų perdavimą;
 6. Kurti, diegti, gerinti, palaikyti poskyrio kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus.

Atlyginimas: Nuo 761 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: jurgita.katkiene(eta)nvspl.lt

 


 

LABORATORINĖS MEDICINOS GYDYTOJAS (-A)

(Bakteriologinių tyrimų poskyris)

Pilnas etatas


Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai:

 1. Turėti laboratorinės medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją (baigus vientisąsias universitetines medicinos studijas ir laboratorinės medicinos rezidentūrą) ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal laboratorinės medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
 2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 3. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 4. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus: įvairios klinikinės medžiagos pasėliai, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas, serotipavimas, patvirtinamieji tyrimai ir kt.;
 2. Konsultuoti klientus dėl gydymo antimikrobiniais vaistiniais preparatais;
 3. Pildyti dokumentus, susijusius su bakteriologinių tyrimų atlikimu;
 4. Vertinti gautus tyrimų rezultatus, parengti laboratorinių tyrimų protokolus;
 5. Tinkamai pildyti laboratorinę dokumentaciją;
 6. Atsakyti už atliekamus tyrimus, metodų keitimą bei gerinimą, naujų metodų įteisinimą;
 7. Tinkamai prižiūrėti ir naudoti laboratorinę įrangą;
 8. Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.

Privalumai:

 1. Patirtis dirbant bakteriologijos srityje;
 2. Kokybės vadybos bendrųjų principų išmanymas ir gebėjimas taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 3. Anglų kalbos mokėjimo lygis – ne žemiau kaip B1.

Atlyginimas: Nuo 1073,60 Eur iki 1672,00 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).


CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.ltaiste.mierauskaite(eta)nvspl.ltPaskutinis atnaujinimas: 2021-04-01 15:38:11