Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:Vandens kokybė šalia buvusių ir esamų pramoninių objektų

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Vandens kokybė šalia buvusių ir esamų pramoninių objektų - 2018-10-11

Visi žinome, jog žmogui yra būtinas švarus geriamas vanduo. Užterštumas smarkiai blogina gruntinio vandens kokybę. Gruntinis vanduo vis labiau teršiamas dėl natūralių ar žmogiškųjų priežaščių.


Pramoniniai objektai gali vandenį teršti organiniais ir neorganiniais teršalais. All-About-Water-Filters.com sureitingavo didžiausius galimus vandens teršėjus ir teršalus:

  1. Žemdirbystė – pesticidai, kitos augalų apsaugos priemonės ir trąšos. Visi pesticidai ir trąšos nuo augalų patenka į dirvožemį, o tada „randa kelią“ į artimiausias upes ir ežerus bei atsiduria geriamajame vandeyje.
  2. Kasybos pramonė – švinas, gyvsidabris ir arsenas. Dauguma sunkiųjų metalų išgaunama natūraliai iš akmenų po žemės paviršiumi. Metalai į vandenį migruoja natūraliai ir tik vos aptinkamais kiekiais. Tačiau, vykdant uolėnų sprogdinimus, kasybos darbus, dauguma sunkiųjų metalų patenka į vandenį dideliais kiekiais.
  3. Žvejyba – tai šiek tiek kitokia vandens užteršimo forma. Pati žvejyba nebūtinai teršia vandenį, tačiau valtys bei kateriai vandenį dažnai teršia kuru.
  4. Atominės (Branduolinės) elektrinės – radono dujų susiformavimas, stroncio ir cezio tarša. Terminė tarša taip pat yra vienas iš vandens teršimo būdų.
  5. Kuro gamyba – užteršimas paprastai naftos produktais būna netyčinis, įvykus nuotekiams.
  6. Plastikų gamyba – patys plastikai yra teršalai, kai šiukšlynuose jie formuoja kalnus. Tačiau reikia nepamiršti ir plastikinių pakuočių, kuriose laikomas vanduo – iš nekokybiškų plastiko gaminių migruoja įvairios medžiagos, kurios blogina geriamo vandens kokybę.
  7. Valymo įrenginiai, kurie naudojami įvairiuose pramonės etapuose. Pavyzdžiui, sauso valymo metu gali susidaryti chromas. Taip pat, valikliai, kurie yra naudojami namų aplinkoje. Dažniausiai valiklių sudėtyje būna tokių medžiagų kaip balikliai ir amonio junginiai.
  8. Mašinų gamybos pramonė  – gyvsidabris ir švinas.
  9. Rekreacija – dažniausiai kalbama apie biologinį vandens telkinių užteršimą.

Atsižvelgiant ir į kitus šaltinius, pagrindiniais pramonės teršalais yra laikomi: asbestas, švinas, gyvsidabris, nitratai, fosfatai, sieros junginiai, naftos produktai, kuras.

              Lietuvoje vandens kokybė yra reglamentuojama pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, kurioje aprašyti pagrindiniai geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) bei indikatoriniai rodikliai ir jų ribinės vertės. Taip pat aprašyti pagrindinių cheminių medžiagų (teršalų) galimi patekimo į geriamąjį vandenį šaltiniai. Galime teigti, jog, jei Jūsų vanduo atitinka HN24:2017 ribinėms cheminių medžiagų vertėms keliamus reikalavimus, vanduo yra saugus vartoti. Vandentiekio vanduo dažniausiai yra tinkamas vartojimui, kadangi vandens kokybę turi užtikrinti pats tiekėjas. Tačiau problema išlieka su pačių įsirengtais gręžiniais bei šuliniais - tik Jūs galite užtikrinti tokio vandens kokybę.

              Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje galima atlikti vandens kokybės tyrimus akredituotais metodais ir įsitikinti ar Jūsų naudojamas vanduo yra tinkamas vartoti.

 

Literatūros šaltiniai:

[1] http://all-about-water-filters.com/worst-industrial-causes-of-water-pollution/

[2] https://www.water-pollution.org.uk/industrial-water-pollution/

[3] https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.216309/QHdImxGpIa?jfwid=-35aaxjcbl

 

Informaciją parengė:

Toma Petrulionienė                  

Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio vedėja

Atgal Spausdinti