Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Įdarbinimo tvarka ir pasiūlymai

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai apie įdarbinimo NVSPL tvarką

 

Į kurias pareigybes priimama konkurso būdu?

Konkurso būdu priimama į šias pareigybes:

- Įstaigos vadovas (-ė)
- Vadovo pavaduotoja (-s)
- Struktūrinio padalinio vadovas (-ė)

Darbuotojai, kurių pareigybei būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu:


- Vykdantys finansų valdymą ir / ar tvarkantys buhalterinę apskaitą;
- Organizuojantys ir / ar vykdantys viešuosius pirkimus;
- Personalo administratoriai;
- Teisininkai.

Į konkursines pareigas darbuotojai gali būti priimti ne ilgesniam laikui, nei nustato Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas (DK). Į pareigas, dėl kurių turi būti rengiamas konkursas pagal DK nuostatas, asmuo gali būti priimtas pagal terminuotą darbo sutartį, iki į šias pareigas konkurso būdu bus priimtas darbuotojas, bet ne ilgiau kaip vienų metų laikotarpiui. Į kitas pareigas darbuotiojai priimami paprastos atrankos būdu.


Kaip skelbiami konkursai, kur informuojama apie konkursines darbo vietas?

Konkursai skelbiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir NVSPL interneto svetainėje. Informacija apie konkursą gali būti skelbiama ir kituose informacijos šaltiniuose, pavyzdžiui socialiniuose tinkluose, darbo paieškos svetainėse.

Darbo skelbimai pateikiami ir www.nvspl.lt, NVSPL Facebook paskyroje. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, darbo skelbimai viešinami www.cvbankas.lt ir kitose darbo paieškos svetainėse.

Kokius dokumentus turi pateikti įdarbinami darbuotojai?

Visi NVSPL darbuotojai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl priėmimo į darbą;
2. Prašymą dėl darbo užmokesčio nustatymo;
3. Darbo patirtį įrodančius dokumentus;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Paso / asmens tapatybės kortelės kopiją;
6. Vairuotojo pažymėjimo kopiją (vairuotojams);
7. Diplomo kopiją;
8. Santuokos / ištuokos išrašo kopiją (jei toks yra);
9. Vaiko gimimo išrašo kopiją (jei toks yra);
10. Prašymą dėl individualaus darbo grafiko (jei toks bus taikomas);
11. Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą;
12. Invalidumo pažymėjimą (jei toks yra);
13. Deklaruotos gyvenamosios vietos lapą;
14. NPD prašymą;
15. Prašymą dėl banko sąskaitos.


Kur yra skelbiamos darbuotojų atliekamos funkcijos?

Pareigybių (užimamų tiek konkurso, tiek atrankos būdu) aprašas skelbiamas šios svetainės skiltyje „Kontaktai“ pagal atitinkamą padalinį.

Kurie NVSPL darbuotojai turi pateikti interesų deklaracijas?

Privačius interesus deklaruoja:

- direktorius;
- direktoriaus pavaduotojai;
- skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai;
- poskyrių vedėjai;
- laboratorinės medicinos gydytojai.

Detalų sąrašą galite rasti čia.

Taip pat privačius interesus deklaruoti privalo darbuotojai, kurie vykdo viešuosius pirkimus. (Pagal NVSPL direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymą VK-20).

Interesų deklaracijos pateikiamos Vyriausios tarnybinės etikos komisijos svetainėje www.vtek.lt

Kaip skelbiami darbo pasiūlymai ir kur juos galima rasti bei sekti?

Darbo skelbimai pateikiami www.nvspl.lt (šioje skiltyje), NVSPL Facebook paskyroje. Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, direktoriaus sprendimu, darbo skelbimai viešinami www.cvbankas.lt.Darbo pasiūlymai


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) prie komandos kviečia prisijungti:

 

MIKROBIOLOGIJOS SPECIALISTĄ (-Ę) arba BIOMEDICINOS TECHNOLOGĄ (-Ę)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius (Virusologinių tyrimų poskyris)

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • Atlikti laboratorinius tyrimus: ląstelių kultūrų priežiūra, virusų išskyrimas ląstelių kultūrose;
 • Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.


Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio ar jam prilyginto biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos ar medicinos studijų krypties išsilavinimo;
 • Gebėjimo planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 • Gebėjimo sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.


Papildomi pliusai, jei:

 • Turite patirties dirbant su ląstelių kultūromis;
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 • Mokate užsienio kalbą (ypač anglų).


Ką galime pasiūlyti:

 • Galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
 • Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Komandinio darbo patirtį;
 • Galimybę prisidėti prie pozityvių organizacijos pokyčių;
 • Priemokas už papildomus darbus su COVID-19.

 

Darbo užmokestis: nuo 1062 Eur/mėn. (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųstisvajune.muralyte(eta)nvspl.lt

 


 

CHEMIJOS SPECIALISTĄ (-Ę)
Pilnas etatas/Terminuota sutartis
Darbo vieta: Bijūnų g. 6, Klaipėda


Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) už vandens, oro, maisto bei kitų objektų cheminius tyrimus.

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio ar jam prilyginto fizinių mokslų studijų srities, chemijos ar biochemijos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities, chemijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimo;
 • Pagrindinių šiuolaikinių laboratorinių tyrimų metodų, jų atlikimo ypatumų ir principų išmanymo;
 • Gebėjimo savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

 

Papildomi pliusai, jei:

 • Mokate užsienio kalbą (anglų, rusų);
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos);
 • Turite darbo patirties laboratorijoje.

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Komandinio darbo patirtį;
 • Draugišką kolektyvą.

 

Darbo užmokestis: nuo 827 iki 1337 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: dinara.bernataviciene(eta)nvspl.lt

 


 

MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTĄ (-Ę)

Pilnas etatas/Terminuota sutartis

Darbo vieta: Bijūnų g. 6, Klaipėda

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • Vadovaujantis standartų reikalavimais, atrinkti, paimti, priimti mėginius laboratoriniams tyrimams;
 • Pildyti ir tvarkyti dokumentus, susijusius su mėginių paėmimu;
 • Išrašyti sąskaitas-faktūras užsakovams už atliktus tyrimus, teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas;
 • Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetino ar jam prilyginto chemijos studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimo;
 • Gebėjimo planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją;
 • Gebėjimo tinkamai bendrauti su kientais, sklandžiai reikšti savo mintis raštu ir žodžiu.

 

Papildomi pliusai, jei:

 • Mokate užsienio kalbą (anglų, rusų);
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorijos).

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Draugišką kolektyvą;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Įdomų ir dinamišką darbą.

 

Darbo užmokestis: nuo 827 iki 1337 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: dinara.bernataviciene(eta)nvspl.lt

 


 

MIKROBIOLOGIJOS SPECIALISTĄ (-Ę)

Pilnas etatas/Terminuota sutartis

Darbo vieta: Bijūnų g. 6, Klaipėda


Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) užvandens, maisto bei kitų objektų mikrobiologinių tyrimų atlikimą.

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio ar jam prilyginto biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, visuomenės sveikatos ar veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimo;
 • Pagrindinių šiuolaikinių laboratorinių tyrimų metodų, jų atlikimo ypatumų ir principų išmanymo;
 • Gebėjimo savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

Papildomi pliusai, jei:

 • Mokate užsienio kalbą (anglų, rusų);
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 • Turite darbo patirties laboratorijoje.

Ką galime pasiūlyti:

 • Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Komandinio darbo patirtį;
 • Draugišką kolektyvą.

Darbo užmokestis: nuo 827 iki 1337 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: dinara.bernataviciene(eta)nvspl.lt

 


 

MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS SPECIALISTĄ (-Ę) arba MEDICINOS BIOLOGĄ (-Ę)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius (Molekulinių biologinių tyrimų poskyris)

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • SARS-CoV-2 (COVID-19) laboratorinių molekulinės biologijos tyrimų atlikimas;
 • Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.


Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio ar jam prilyginto biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos ar medicinos studijų krypties išsilavinimo;
 • Gebėjimo planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 • Gebėjimo sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

 

Papildomi pliusai, jei:

 • Turėti patirties dirbant su molekulinės biologijos tyrimais;
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 • Mokate užsienio kalbą (ypač anglų).


Ką galime pasiūlyti
:

 • Galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
 • Patirties įgijimas savo srities profesionalų komandoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Komandinio darbo patirtį;
 • Galimybė prisidėti prie pozityvių organizacijos pokyčių;
 • Priemokas už papildomus darbus su COVID-19.


Darbo užmokestis
: nuo 1062 Eur/mėn. (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųstisvajune.muralyte(eta)nvspl.lt

 


 

TERPIŲ GAMYBOS LABORANTĄ (-Ę)

Pilnas etatas
Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Jūsų funkcijos šioje pozicijoje:

 • Pagaminti ir išpilstyti mikrobiologines mitybos terpes vadovaujantis tarptautinių standartų reikalavimais;
 • Parengti, tikrinti ir pasirašyti mikrobiologinių mitybos terpių gamybos protokolus;
 • Būti atsakingam už išpilstytas mikrobiologines mitybos terpes.

Ko tikimės iš jūsų:

 • Savarankiškumo, kruopštumo, atsakingumo, imlumo;
 • Aukštesniojo arba aukštojo neuniversitetinio fizinių mokslų studijų srities, chemijos studijų krypties,  arba biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimo.

Papildomas pliusas, jei esate susipažinęs (-usi) su darbu aseptinėje aplinkoje.

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Unikalios darbo patirties įgijimą atsinaujinančioje įstaigoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Visada padėti pasiruošusį kolektyvą;
 • Miško pašonėje įsikūrusią darbovietę.

Darbo užmokestis: Nuo 761 iki 827,20 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųstijurgita.katkiene(eta)nvspl.lt

 


 

MĖGINIŲ PAĖMIMO LABORANTĄ (-Ę) 

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius (Klientų aptarnavimo skyrius)

 

Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) už pacientų aptarnavimą, tyrimų registravimą, sąskaitų-faktūrų išrašymą, tiriamosios medžiagos (tepinėlio iš nosiaryklės, ausies, gerklės ir kt.) paėmimą.

Ko tikimės iš jūsų:

 • Koleginio arba universitetinio biomedicininės diagnostikos, bendrosios praktikos slaugytojo , akušerio išsilavinimo. Galimi ir kiti analogiškų sričių variantai;
 • Gebėjimo planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

Ką galime pasiūlyti:

 • Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Draugišką, visada padėti pasiruošusį kolektyvą.


Darbo užmokestis: nuo 885 iki 1132,80 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųstiaiste.juceviciute(eta)nvspl.lt; daiva.streimikiene(eta)nvspl.lt

 


 

MĖGINIŲ PAĖMIMO LABORANTĄ (-Ę)

Pilnas etatas/Terminuota sutartis

Darbo vieta: Aušros g. 44, Kaunas (Kauno skyrius Klientų aptarnavimo poskyris)

 

Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) už klientų aptarnavimą, tyrimų registravimą, sąskaitų-faktūrų išrašymą.


Ko tikimės iš jūsų:

 • Koleginio arba universitetinio biomedicinos mokslų studijų srities: biomedicininės diagnostikos, biologijos, chemijos, bioinžinerijos, veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimo. Galimi ir kiti analogiškų sričių variantai.


Papildomas pliusas, jei:

 • Gebate planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.


Ką galime pasiūlyti:

 • Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Draugišką, visada padėti pasiruošusį kolektyvą.


Darbo užmokestis: nuo 761 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti daiva.streimikiene(eta)nvspl.lt

 


 

BIOANALITIKĄ (-Ę)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

 

Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) už COVID-19 sekoskaitos tyrimų klaidų tikrinimą, duomenų ir rezultatų statistinę analizę.

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio išsilavinimo;
 • Bent 1–2 m. patirties dirbant su genetiniais duomenimis;
 • Gebėjimo savarankiškai atlikti bioinformacinę duomenų analizę ir dirbti Unix aplinkoje;
 • Programavimo kalbų išmanymo: R, Julia, Python, Java ar kt.

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Unikalios darbo patirties įgijimą atsinaujinančioje įstaigoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Visada padėti pasiruošusį kolektyvą;
 • Galimybę dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • Miško pašonėje įsikūrusią darbovietę.

 

Darbo užmokestis: nuo 1300 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: lukas.zemaitis(eta)nvspl.lt

 


 

MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTĄ (-Ę)

Pilnas etatas/Terminuota sutartis

Darbo vieta: Respublikos g.13, Panevėžys

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • Atrinkti, priimti mėginius laboratoriniams tyrimams visuomenės sveikatos priežiūros tikslams;
 • Atsakyti už tinkamą dokumentų, susijusių su mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą;
 • Išrašyti sąskaitas-faktūras už atliktus tyrimus, teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas.


Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio chemijos mokslų studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimo;
 • Gebėjimo planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 • Gebėjimo maloniai bendrauti su klientais.

Papildomas pliusas, jei:

 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus.

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Unikalios darbo patirties įgijimą atsinaujinančioje įstaigoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Visada padėti pasiruošusį kolektyvą.

 

Darbo užmokestis: nuo 827 iki 1337 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.ltrita.railiene(eta)nvspl.lt

 


 

MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTĄ (-Ę)

Pilnas etatas/Terminuota sutartis

Darbo vieta: Dubijos g. 40, Šiauliai

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • Atrinkti, priimti mėginius laboratoriniams tyrimams visuomenės sveikatos priežiūros tikslams;
 • Atsakyti už tinkamą dokumentų, susijusių su mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą;
 • Išrašyti sąskaitas-faktūras už atliktus tyrimus, teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas.

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio chemijos mokslų studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimo;
 • Gebėjimo planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 • Gebėjimo maloniai bendrauti su klientais.

 

Papildomas pliusas, jei:

 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus.

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Unikalios darbo patirties įgijimą atsinaujinančioje įstaigoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Visada padėti pasiruošusį kolektyvą.

 

Darbo užmokestis: nuo 827 iki 1337 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.ltrita.railiene(eta)nvspl.lt

 


 

LABORATORINĖS MEDICINOS MIKROBIOLOGĄ (-Ę)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Dubijos g, 40, Šiauliai

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • Kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus: įvairios klinikinės medžiagos pasėliai, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas;
 • Konsultuoti klientus dėl gydymo antimikrobiniais vaistiniais preparatais;
 • Vertinti gautus tyrimų rezultatus, parengti laboratorinių tyrimų protokolus ir pildyti kitus, su tyrimais susijusius dokumentus;
 • Atlikti gautų tyrimų rezultatų metodologinį interpretavimą ir patvirtinimą;
 • Atsakyti už atliekamus tyrimus, metodų keitimą bei gerinimą, naujų metodų įteisinimą;
 • Tinkamai prižiūrėti ir naudoti laboratorinę įrangą;
 • Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo išsilavinimo (biologijos, chemijos ar biochemijos bakalauras/medicinos biologijos magistrantūra/laboratorinės medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija) ir galiojančios medicinos praktikos licencijos verstis medicinos praktika pagal laboratorinės medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
 • Gebėjimo planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 • Gebėjimo sklandžiai komunikuoti.

 

Papildomi pliusai, jei:

 • Turite patirties dirbant mikrobiologinėje srityje;
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus.

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Unikalios darbo patirties įgijimą atsinaujinančioje įstaigoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Visada padėti pasiruošusį kolektyvą.

 

Darbo užmokestis: nuo 827 iki 1337 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.ltrita.railiene(eta)nvspl.lt

 


 

MIKROBIOLOGIJOS LABORANTĄ (-Ę)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

 

Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) už maisto, vandens, medicinos priemonių ir farmacijos preparatų, kosmetikos gaminių ir cheminių dezinfekantų bei kitų aplinkos objektų mikrobiologinių tyrimų atlikimą. 

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Turėti neuniversitetinį biomedicinos mokslų studijų srities: biomedicininės diagnostikos, biologijos, chemijos, bioinžinerijos,  veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimą. Galimi ir kiti analogiškų sričių variantai;
 • Gebėti kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus, pildyti laboratorinę dokumentaciją bei parengti tyrimų protokolus;
 • Turėti kompiuterinio raštingumo pagrindus;
 • Gebėti dirbti savarankiškai, kruopščiai ir atsakingai tiek individualiai, tiek komandoje;
 • Darbo patirtis laboratorijoje būtų privalumas;
 • Kokybės vadybos bendrųjų principų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimų vykdyme būtų privalumas.

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Unikalios darbo patirties įgijimą profesionalų komandoje, atsinaujinančioje įstaigoje;
 • Visada palaikantį ir padėti pasiruošusį kolektyvą;
 • Galimybę gauti piniginius priedus;
 • Miško pašonėje įsikūrusią darbovietę.

 

Darbo užmokestisnuo 761 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: ruta.jankauskiene(eta)nvspl.ltlaimute.ivanauskiene(eta)nvspl.lt

 


 

FIZIKINIŲ TYRIMŲ SPECIALISTĄ (-Ę)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Bijūnų g. 6, Klaipėda

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • Darbas laboratorijoje ir objektuose – fizikinių veiksnių tyrimai (triukšmo, elektromagnetinių laukų, vibracijos, mikroklimato, UV spinduliuotės ir kt. matavimai);
 • Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio ar jam prilyginto fizinių, technologijos mokslų, inžinerijos, aplinkos inžinerijos, matavimų inžinerijos, ekologijos ar aplinkotyros studijų krypties išsilavinimo;
 • Pagrindinių šiuolaikinių laboratorinių tyrimų metodų, jų atlikimo ypatumų ir principų išmanymo;
 • Gebėjimo savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 • Gebėjimo kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 • Gebėjimo sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

 

Papildomi pliusai, jei:

 • Turite darbo patirties laboratorijoje atliekant fizikinius tyrimus;
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 • Turite vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Darbo užmokestis: nuo 1000 iki 1200 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: edvardas.gasperavicius(eta)nvspl.lt

 BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJĄ

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • Pacientų aptarnavimas, tyrimų registravimas, tiriamosios medžiagos (kraujo, tepinėlio iš nosiaryklės, ausies, gerklės ir kt.) paėmimas;
 • Esant poreikiui, važiuojama į objektus imti mėginių;
 • Tinkamas dokumentų, susijusių su mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymas, informacijos apie asmenų aptarnavimą, įstaigos teikiamas paslaugas bei kainas teikimas;
 • Sąskaitų-faktūrų išrašymas, koregavimas ir išsiuntimas užsakovams už atliktus tyrimus;
 • Skyriaus kokybės vadybos sistemos palaikymas.

 

Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštesniojo/aukštojo medicininio išsilavinimo;
 • Galiojančios bendrosios praktikos slaugytojo (-s) licencijos;
 • Gerų kompiuterinio raštingumo įgūdžių;
 • Gebėjimo sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 • Gerų planavimo įgūdžių, analitinio mąstymo bei gebėjimo savarankiškai priimti sprendimus ir atsakomybę už juos;
 • Malonaus bendravimo su pacientais.


Papildomi pliusai, jei:

 • Turite vairuotojo pažymėjimą;
 • Praėjote skiepų kursus;
 • Mokate užsienio kalbą (anglų, rusų).

 

Ką galime pasiūlyti:

 • Draugišką ir jaunatvišką kolektyvą;
 • Įdomų ir dinamišką darbą.

 

Darbo užmokestisnuo 885 iki 1132,80 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: aiste.juceviciute(eta)nvspl.lt

 


 

MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTĄ (-Ę)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

 

Jūsų atsakomybės šioje pozicijoje:

 • Kokybiškai ir laiku, vadovaujantis standartų reikalavimais, atrinkti, paimti, priimti, pristatyti vandens, maisto, oro mėginius laboratoriniams tyrimams bei matuoti temperatūrą visuomenės sveikatos priežiūros tikslais;
 • Atsakyti už tinkamą dokumentų, susijusių su mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą;
 • Išrašyti sąskaitas-faktūras užsakovams už atliktus tyrimus, teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas;
 • Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.


Ko tikimės iš jūsų:

 • Aukštojo universitetinio ar neuniversitetinio išsilavinimo;
 • Gebėjimo planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • Gebėjimo dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje;
 • Gebėjimo sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • Vairuotojo pažymėjimo.


Ką galime pasiūlyti:

 • Draugišką kolektyvą;
 • Visus reikalingus apmokymus;
 • Įdomų ir dinamišką darbą.


Darbo užmokestis: nuo 827,20 iki 1056 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)
CV siųsti: aiste.juceviciute(eta)nvspl.lt arba ruta.guzaviciene(eta)nvspl.lt

 


 

CHEMIJOS SPECIALISTĄ (-Ę) 

Pilnas etatas

Darbo vieta: Aušros g. 44, Kaunas (Kauno skyrius Cheminių tyrimų poskyris)


Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) už cheminių tyrimų atlikimą ir mėginių paėmimą cheminiams oro tyrimams Kaune ir Kauno apskrityse.

Ko tikimės iš jūsų:

 • Universitetinio chemijos, chemijos inžinerijos ar biochemijos studijų krypties išsilavinimo;
 • Gebėjimo kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus, pildyti laboratorinę dokumentaciją.


Papildomi pliusai, jei:

 • Turite patirties dirbant su cheminiais oro tyrimais;
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 • Mokate nglų kalbą;
 • Turite vairuotojo pažymėjimą.

Ką galime pasiūlyti:

 • Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Draugišką, visada padėti pasiruošusį kolektyvą.

Darbo užmokestis: nuo 831 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: daiva.streimikiene(eta)nvspl.lt

 


 

MIKROBIOLOGIJOS LABORANTĄ (-Ę) 

Pilnas etatas

Darbo vieta: Aušros g.44, Kaunas (Kauno skyrius Mikrobiologinių tyrimų poskyris)

 

Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) už maisto, vandens, medicinos priemonių ir farmacijos preparatų bei kitų aplinkos objektų mikrobiologinių tyrimų atlikimą.


Ko tikimės iš jūsų:

 • Koleginio arba universitetinio biomedicininės diagnostikos, biologijos, bioinžinerijos, veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimo. Galimi ir kiti analogiškų sričių variantai;
 • Gebėjimo kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus, pildyti laboratorinę dokumentaciją.


Papildomi pliusai, jei:

 • Turite patirties dirbant su mikrobiologiniais tyrimais;
 • Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;


Ką galime pasiūlyti:

 • Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;
 • Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;
 • Draugišką, visada padėti pasiruošusį kolektyvą.


Darbo užmokestis
: nuo 761 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties)

CV siųsti: daiva.streimikiene(eta)nvspl.lt

  

 

MIKROBIOLOGIJOS SPECIALISTĄ (-Ę)

Pilnas etatas/Terminuota sutartis

Darbo vieta: Bijūnų g. 6, Klaipėda

 

Šioje pozicijoje jūs būsite atsakinga (-s) užvandens, maisto bei kitų objektų mikrobiologinių tyrimų atlikimą.

 

Ko tikimės iš jūsų:

·Aukštojo universitetinio ar jam prilyginto biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, visuomenės sveikatos ar veterinarinės medicinos studijų krypties išsilavinimo;

·Pagrindinių šiuolaikinių laboratorinių tyrimų metodų, jų atlikimo ypatumų ir principų išmanymo;

·Gebėjimo savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

 

Papildomi pliusai, jei:

·         Mokate užsienio kalbą (anglų, rusų);

·         Išmanote kokybės vadybos bendruosius principus ir gebate taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;

·         Turite darbo patirties laboratorijoje.

 

Ką galime pasiūlyti:

·         Patirties įgijimą savo srities profesionalų komandoje;

·         Nacionalinės reikšmės funkcijų vykdymą;

·         Komandinio darbo patirtį;

·         Draugišką kolektyvą.

 

Darbo užmokestis: nuo 827 iki 1337 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: dinara.bernataviciene@nvspl.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-08 13:10:44
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.