Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:Per vandenį plintančios mikrobiologinės kilmės ligos

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Per vandenį plintančios mikrobiologinės kilmės ligos - 2017-06-06

Vanduo yra svarbiausias gyvybės šaltinis žmogui ir gyvajai gamtai.


Jame vyksta visi fiziologiniai procesai, tirpsta druskos, vyksta kraujo gamyba, virškinimas ir rezorbcija bei termoreguliacija. Su vandeniu pašalinami medžiagų apykaitos produktai, kenksmingos medžiagos, toksinai.

Geriamasis vanduo yra maisto sudėtinė dalis. Maistui yra naudojamas gėlas vanduo, kuriame yra ne daugiau kaip 1 g ištirpusių druskų litre vandens. Gėlo vandens atsargos sudaro apie 2 proc. visų žemės vandenų, be to, jos netolygiai pasiskirsčiusios žemės paviršiuje ir gelmėse. Švaraus geriamojo vandens yra stokojama daugelyje pasaulio šalių, ypač pietiniuose žemės regionuose.

Geriamojo vandens tarša – svarbi problema Lietuvoje ir visame pasaulyje. Ypač jautrūs taršai yra individualūs ar centralizuotai tiekiamo vandens šuliniai kaimo vietovėse. Šie šuliniai paprastai yra negilūs, vanduo į juos patenka iš seklių gruntinio vandens išteklių, o gruntinis vanduo ypač jautrus cheminei (nitratai, pesticidai) bei mikrobiologinei taršai.

Mikrobiologinė vandens kokybė kelia didelį rūpestį vartotojams, vandens tiekėjams bei sveikatos organizacijoms. Tai, kad su geriamuoju vandeniu platinamos įvairios infekcinės ligos, žinoma jau seniai. Dar devyniolikto amžiaus pabaigoje buvo pastebėtas ryšys tarp fekalinio vandens užterštumo ir žmonių susirgimų cholera bei vidurių šiltine.

Geriamasis vanduo švarus ir sveikas vartoti yra tuomet, kai jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, galinčių kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai, kai užtikrinama apsauga nuo taršos ir vykdoma programinė priežiūra (monitoringas). Geriamasis vanduo, užterštas mikroorganizmais ar cheminėmis medžiagomis, gali sukelti rimtų sveikatos problemų.

Vandens tarša yra žmogaus elgsenos ir ūkinės veiklos pasekmė. Vandens teršalams priklauso natūralūs žmogaus ir gyvulių medžiagų apykaitos produktai, biologinės išskyros ir cheminės medžiagos, naudojamos žemės ūkyje, pramonėje, buityje.

Didžiausią pavojų žmonių sveikatai kelia biologinė vandens tarša. Vandens tarša choleros, dizenterijos, vidurių šiltinės, koli ir kt. žarnyno grupės ligų, virusinių ligų (infekcinio hepatito, poliomielito ir kt.) sukėlėjais kasmet tampa apie 500 mln. žmonių ligų priežastimi. Vandenyje ligų sukėlėjai ilgai išbūna gyvybingi, jie dauginasi ir gali sukelti epidemijas. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, apie 80 % visų infekcinių ligų atvejų užsikrečiama per vandenį. Apie pusė pasaulio žmonių populiacijos kenčia dėl ligų, susijusių su nepakankamu kiekiu arba užterštu vandeniu, dažniausiai skurdžiausi besivystančių šalių gyventojai.

Vandenyje ieškomi ne patys užkrečiamąsias ligas sukeliantys mikroorganizmai, kurių laboratorinis nustatymas ilgai užtrunka, o užkrečiamųjų ligų sukėlėjų „palydovai“ – indikatoriniai mikroorganizmai. Todėl šiems žarnyno patogenams aptikti naudojami atitinkami indikatoriniai organizmai, priklausantys koliforminei grupei, fekalinei koliforminei grupei, fekaliniams streptokokams ir enterokokams. Šie organizmai buvo pasirinkti dėl to, kad dažnai jų yra vandenyje, užterštame patogenais, jie palyginti nepavojingi, lengvai auginami, išskiriami ir identifikuojami.

Fekalinė vandens tarša yra dažniausia per vandenį plintančių ligų priežastis. Užterštas geriamasis vanduo fekalijomis gali turėti kelis fekalinius taršos šaltinius, kaip nuotekų valymo įrenginiai, nuotekų surinkimo sistemos, avarinis kanalizacijos perpildymas, taip pat lietaus nuotekos iš miesto ar žemės ūkio srityje. Patogenai, kurie gali būti perduodami per užkrėstą vandenį, yra įvairių charakteristikų, elgesio ir atsparumo dezinfektantams. Nors ši problema labiausiai vyrauja besikuriančiose šalyse, tačiau dėl mikrobinio vandens užterštumo sukeliamų infekcijų nukenčia ir išsivysčiusios šalys. Per vandenį dažnai perduodami infekcinių ar virusinių ligų sukėlėjai, tokie kaip noravirusai, ir tai yra laikoma viena iš pagrindinių priežasčių vandens keliu plintančiam gastroenteritui. Geriamojo vandens valymas (tradiciškai filtravimas ir chloravimas) pašalina bakterijų patogenus, atsakingus už ligų plitimą, tokių kaip choleros (Vibrio cholerae), vidurių šiltinės (Salmonella typhy ir Salmonella paratyphi) ir kitas bakterijas.

    1 pav. Patogenų perdavimo keliai per vandenį

* kontaktas su labai užterštu paviršiniu vandeniu

 

Keletas infekcinių organizmų atstovų gali sukelti ligas žmogui. Šie atstovai yra bakterijos, pirmuonys, virusai, grybeliai ir riketcijos (1 lentelė). Infekcinių palydovų vertinimas yra grindžiamas jų virulentiškumu ir potencialumu sukelti infekciją žmogui. Virulentiškumas yra susijęs su infekcinio sukėlėjo reikiamu kiekiu užkrėsti šeimininką ir sukelti ligą. Taip pat yra vertinamas ir infekcinio palydovo stabilumas esamai aplinkai.

Patogenų spektras gali kisti atsižvelgiant į aplinką, patogeno ir aplinkos pokyčius, pavyzdžiui, į pasikeitimus žmonių ir gyvūnų populiacijose, nuotekų pakartotinį panaudojimą, gyvenimo būdo pokyčius ir medicininę intervenciją, gyventojų judėjimą ir keliones. Žmonių imunitetas skirtingai reaguoja į patogeną, tam įtakos turi tokie veiksniai, kaip amžius, lytis, sveikatos būklė, gyvenimo sąlygos.

Visų tipų infekcijų agentai per vandenį perduodami fekaliniu – oraliniu būdu, įskaitant virusus, bakterijas ir parazitus. Maisto tarša, rankų, indų ar net drabužių, taip pat turi svarbų vaidmenį, ypač, kai yra prastos sanitarinės sąlygos ir higiena.

          Dažniau infekcijas sukelia bakterijos nei pirmuonys ar virusai. Per pastaruosius metus ligų protrūkių, sukeltų per vandenį plintančių bakterijų, skaičius sumažėjo. Tačiau silpnose ekonomikos šalyse vis dar išlieka bakterijų sukeltų ligų pavojus. Tokios bakterijos kaip Shigella sonnei ar kiti fekalinės kilmės patogenai, kaip zoonozinės bakterijos Campylobacter jejuni ir E. coli 0157:H7 vis dar kelia pavojų geriamojo vandens šaltiniams.


 1 lentelė. Patogenai perduodami per geriamąjį vandenį (Guidline for drinking water, 2011)

Patogenas

Reikšmė sveikatai

Stabilumas vandenyje1

Atsparumas chloravimui

Infekciškumo laipsnis2

Gyvūnų šaltinis

Bakterijos

Burkholderia pseudomallei

Campylobacter jejuni, C. Coli

Escherichia coli – patogeniška3

 

E. coli – Enterohemoraginė

Francisella tularensis

Legionella spp.

Leptospira

Pseudomonas aeruginosa

Mikobakterijos (ne tuberkuliozinės)

Salmonella Typhi

Kitos salmonelės

Shigella spp.

Vibrio cholerae

Yersinia enterocolitica

 

Aukšta

Aukšta

Aukšta

 

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Vidutiniška

Žema

 

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Aukšta

 

Gali daugintis

Vidutinis

Vidutinis

 

Vidutinis

Ilgas

Gali daugintis

Ilgas

Vidutinis

Gali daugintis

 

Vidutinis

Gali daugintis

Trumpas

Kintantis

Ilgas

 

Žemas

Žemas

Žemas

 

Žemas

Vidutinis

Žemas

Žemas

Vidutinis

Aukštas

 

Žemas

Žemas

Žemas

Žemas

 

Žemas

Vidutinis

Žemas

 

Aukštas

Aukštas

Vidutinis

Aukštas

Žemas

Žemas

 

Žemas

Žemas

Vidutinis

Žemas

Žemas

 

Nėra

Yra

Yra

 

Yra

Yra

Nėra

Yra

Nėra

Nėra

 

Nėra

Yra

Nėra

Nėra

Yra

Virusai

Adenovirusai

Astrovirusai

Enterovirusai

Hepatito A virusas

Hepatito E virusas

Norovirusai 

Rotavirusai

Sapovirusai

 

Vidutinė

Vidutinė

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Aukšta

 

Ilgas

Ilgas

Ilgas

Ilgas

Ilgas

Ilgas

Ilgas

Ilgas

 

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

Vidutinis

 

Aukštas

Aukštas

Aukštas

Aukštas

Aukštas

Aukštas

Aukštas

Aukštas

 

Ne

Ne

Ne

Ne

Potencialus

Potencialus

Ne

Potencialus

Pirmuonys

Acanthamoeba spp.

Cryptosporidium hominis/

parvum

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Giardia intestinalis

Naegleria fowleri

Taxoplasma gondi

 

Aukšta

Aukšta

 

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Aukšta

Aukšta

 

Gali daugintis

Ilgas

 

Ilgas

Vidutinis

Vidutinis

Gali daugintis

Vidutinis

 

Aukštas

Aukštas

 

Aukštas

Aukštas

Aukštas

Žemas

Aukštas

 

Aukštas

Aukštas

 

Aukštas

Aukštas

Aukštas

Vidutinis

Aukštas

 

Ne

Taip

 

Ne

Ne

Taip

Ne

Taip

Helmintai

Dracunculus medinensis

Schistosoma spp.

 

Aukšta

Aukšta

 

Vidutinė

Trumpa

 

Vidutinė

Vidutinė

 

Aukšta

Aukšta

 

Ne

Taip

*šioje lentelėje pateikti problemų žmogaus sveikatai sukeliantys patogeniniai per geriamojo vandens sistemą pasireiškiantys mikroorganizmai, patvirtinti epidemiologinėmis studijomis.

1 aptikimo laikotarpis vandenyje infekcinėje stadijoje esant 20 °C temperatūrai: trumpai – iki 1 savaitės, vidutiniškai - nuo 1 savaitės iki mėnesio, ilgas – ilgiau nei mėnesį.

2 nustatyta eksperimentų metu su sveikais savanoriais, epidemiologiniais tyrimais bei iš tyrimų su gyvūnais.  Aukšta – reiškia, kai vidutinė užkrato dozė yra 1-102 organizmų, vidutinis 102 - 104 organizmų, ir žemas >104 organizmų.

3 apima enteropatogenines, enterotoksigenines, enteroinvazyvias bei difuziškai prilimpančias bakterijas.


Dėl vandens mėginių tyrimų atlikimo prašome kreiptis:

Žolyno g. 36, Vilnius tel.: (8 5) 210 68 50, (8 37) 234 40 03

Aušros g. 44, Kaunas tel.: (8 37) 33 16 81,  (8 37) 33 16 76

Dubijos g. 40, Šiauliai tel.: (8 41) 39 98 79, (8 41) 50 32 43

Bijūnų g. 6, Klaipėda tel.: (8 46) 383 112, (8 46) 383 113

 

 

Atgal Spausdinti