Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:Ergonominiai ir psichosocialiniai rizikos veiksniai – socialinio darbuotojo darbo kasdienybėje

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Ergonominiai ir psichosocialiniai rizikos veiksniai – socialinio darbuotojo darbo kasdienybėje - 2017-09-27

Daugelyje šalių socialinio darbo ir socialinių paslaugų sritis, kurioje dirba socialiniai darbuotojai, priskiriama prie padidintos profesinės rizikos sričių.


Lietuvoje Valstybinė darbo inspekcija, socialines paslaugas organizuojančiose ir teikiančiose įstaigose, kasmet registruoja lengvus nelaimingus atsitikimus darbe, kuriuos patiria socialinį darbą dirbantys žmonės. Analizuojant šių atsitikimų aplinkybes, beveik pusė visų nelaimingų atsitikimų įvyksta nugriuvus, keli nelaimingi atsitikimai įvyksta dėl smurto, likę dėl kitų įvairių priežasčių.

Profesinės rizikos veiksniai, dirbant socialinį darbą, yra labai įvairūs, kaip įvairus yra ir pats socialinis darbas bei aplinka, sąlygos ir situacijos, kurioms esant socialinis darbuotojas atlieka savo pareigas. Socialiniai darbuotojai kontaktuoja su skirtingos socialinės padėties, elgesio, įvairių socialinių problemų bei psichinių sutrikimų turinčiais žmonėmis, todėl savo profesinėje veikloje dažnai susiduria su agresija, smurtu ir kitomis profesinėmis rizikomis. Klientai dažnai būna asmenys, kurie yra patekę į labai sunkią padėtį, kuriems reikia specifinės pagalbos ir paramos. Pavyzdžiui, asmenys, priklausomi nuo alkoholio ar narkotikų, benamiai, žmonės, turintys negalią ir kt. Nenuostabu, kad socialiniui darbuotojui gali iškilti nenumatytų psichologinių ar fizinių grėsmių.

Vertinant profesinės rizikos veiksnius darbo aplinkoje ne mažiau svarbi yra ir pačių darbuotojų nuomonė – su kokiais profesinės rizikos veiksniais jie dažniausiai susiduria, kokias mato saugos ir sveikatos darbe problemas. Deja, dirbančių socialinį darbą darbo sąlygos, profesinės rizikos veiksniai Lietuvoje mažai tyrinėti. Užsienio šalyse ši problema yra įvairių mokslo sričių (darbo medicinos, visuomenės sveikatos, sociologijos ir kt.) tyrimo objektas.

Labai svarbu socialines paslaugas teikiančiose įmonėse atlikti ne tik psichosocialinių rizikos veiksnių, bet ir ergonominių rizikos veiksnių vertinimą. Dirbdami socialinės globos įstaigose, palaikomojo gydymo ligoninėse ir kitose įstaigose, socialiniai darbuotojai susiduria su įvairiais fiziniais krūviais: atlikdami pacientams higienines procedūras, maudydami, maitindami, perkeldami, perveždami slaugomus asmenis. Nustačius riziką darbo vietoje, būtina planuoti bei tvirtinti, su darbuotojų atstovais suderintą, planą rizikai mažinti ir/ar šalinti.

Veiksmingai pašalinus riziką, sukuriama sveika darbo aplinka, palankesnė darbo kultūra, darbuotojai jaučiasi labiau vertinami, pasiekiama geresni darbo rezultatai.


Informacija parengta remiantis prof. habil. dr. R. Lazutkos ir bendraautorių (Socialinių tyrimų institutas) straipsnio medžiaga.  


NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių skyriaus Profesinės rizikos vertinimo poskyrio specialistai atlieka profesinės rizikos vertinimą visoje Lietuvoje.

 

Kontaktai:

Antakalnio g. 10, Vilnius

profesine.rizika(eta)nvspl.lt

tel. 8 5 212 1167

mob. 8 610 30041

Atgal Spausdinti