Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Darbo pasiūlymai

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Darbo pasiūlymai


LABORATORINĖS MEDICINOS GYDYTOJAS (-A)

(Bakteriologinių tyrimų poskyris)

Pilnas etatas


Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai:

 1. Turėti laboratorinės medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją (baigus vientisąsias universitetines medicinos studijas ir laboratorinės medicinos rezidentūrą) ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal laboratorinės medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją;
 2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 3. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;
 4. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus: įvairios klinikinės medžiagos pasėliai, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas, serotipavimas, patvirtinamieji tyrimai ir kt.;
 2. Konsultuoti klientus dėl gydymo antimikrobiniais vaistiniais preparatais;
 3. Pildyti dokumentus, susijusius su bakteriologinių tyrimų atlikimu;
 4. Vertinti gautus tyrimų rezultatus, parengti laboratorinių tyrimų protokolus;
 5. Tinkamai pildyti laboratorinę dokumentaciją;
 6. Atsakyti už atliekamus tyrimus, metodų keitimą bei gerinimą, naujų metodų įteisinimą;
 7. Tinkamai prižiūrėti ir naudoti laboratorinę įrangą;
 8. Palaikyti skyriaus kokybės vadybos sistemą bei vykdyti kokybės vadybos sistemos reikalavimus, įgyvendinant kokybės politiką ir tikslus.

Privalumai:

 1. Patirtis dirbant bakteriologijos srityje;
 2. Kokybės vadybos bendrųjų principų išmanymas ir gebėjimas taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus;
 3. Anglų kalbos mokėjimo lygis – ne žemiau kaip B1.

Darbo užmokestis (pilnam etatui):

Nuo 1073,60 Eur iki 1672,00 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties). 

CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.lt, aiste.mierauskaite(eta)nvspl.lt

 TEISININKAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės srityje;
 2. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas;
 3. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti bendrinės lietuvių kalbos normas, bendrosios stiliaus kultūros reikalavimus.
Darbo pobūdis:

 1. Teisinių rizikų analizė, teisinių išvadų ir rekomendacijų teikimas aktualiais įstaigos veiklos klausimais;
 2. Atstovavimas valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir įstaigose bei kitose organizacijose;
 3. Ieškinių, priešieškinių, skundų, pareiškimų, atsiliepimų rengimas, kitų procesinių veiksmų, susijusių su atstovavimu bylose atlikimas;
 4. Įsakymų, taisyklių, tvarkų, nuostatų, pavyzdinių formų ir kitų įstaigos vidaus dokumentų, susijusių su įstaigos veikla, rengimas;
 5. Viešųjų pirkimų dokumentacijos, sutarčių teisinis vertinimas.

Darbo užmokestis (pilnam etatui):

Nuo 1320 Eur iki 1490 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.lt; diana.ignataviciene(eta)nvspl.ltKOMUNIKACIJOS SPECIALISTAS (-Ė)

Pilnas etatas

Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Darbo pobūdis:

 1. Komunikacijos strategijų kūrimas;
 2. Laboratorijos įvaizdžio formavimas;
 3. Informacijos apie laboratorijos vykdomą veiklą teikimas visuomenei ir žiniasklaidai;
 4. Pagalba organizuojant ir dalyvaujant laboratoriją pristatančiuose renginiuose.

Reikalavimai:

 1. Aukštasis išsilavinimas;
 2. Patirtis komunikacijos srityje – ne mažiau 3 metai;
 3. Gebėjimai planuoti vienu žingsniu į priekį, analitiškai vertinti problemas, teikti pasiūlymus jų sprendimui;
 4. Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 5. Maketavimo ir fotografijos įgūdžiai būtų privalumas.

Darbo užmokestis (pilnam etatui):

Nuo 827 Eur iki 1408 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.lt, simona.kalvelyte(eta)nvspl.lt


 

CHEMINIŲ TYRIMŲ SPECIALISTAS (-Ė)

Pilnas etatas
Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai pareigybei:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities – chemijos ar biochemijos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities – chemijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Išmanyti pagrindinius šiuolaikinius laboratorinių tyrimų metodus, jų atlikimo ypatumus ir principus.
 3. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.
 4. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.
 5. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus.
 2. Vertinti gautus tyrimų rezultatus, parengti laboratorinių tyrimų protokolus.
 3. Tinkamai pildyti laboratorinę dokumentaciją.
 4. Atsakyti už atliekamus tyrimus, metodų keitimą bei gerinimą, naujų metodų įteisinimą.
 5. Tinkamai prižiūrėti ir naudoti laboratorinę įrangą.

Privalumai:

 1. Teorinė, praktinė patirtis dujų, skysčių chromatografijos, atominės sugerties spektrometrijos srityse.
 2. Užsienio kalba (ypač anglų).
 3. Išmanyti kokybės vadybos bendruosius principus ir gebėti taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus.
 4. Išklausyti mokymai: LST EN ISO/IEC 17025:2018 “Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“, LST EN ISO 15189:2013 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15 versija)“ ir LST EN ISO 9001:2015/P:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)“.
 5. Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo užmokestis:

Nuo 721,60 Eur iki 1056,00 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.lt; virginijus.keturka(eta)nvspl.lt

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-30 11:27:29