Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Darbo pasiūlymai

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Darbo pasiūlymai


CHEMINIŲ TYRIMŲ SPECIALISTO (-ĖS)

Pilnas etatas
Darbo vieta: Žolyno g. 36, Vilnius

Reikalavimai pareigybei:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities – chemijos ar biochemijos studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities – chemijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Išmanyti pagrindinius šiuolaikinius laboratorinių tyrimų metodus, jų atlikimo ypatumus ir principus.
 3. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.
 4. Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti, informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus.
 5. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus.
 2. Vertinti gautus tyrimų rezultatus, parengti laboratorinių tyrimų protokolus.
 3. Tinkamai pildyti laboratorinę dokumentaciją.
 4. Atsakyti už atliekamus tyrimus, metodų keitimą bei gerinimą, naujų metodų įteisinimą.
 5. Tinkamai prižiūrėti ir naudoti laboratorinę įrangą.

Privalumai:

 1. Teorinė, praktinė patirtis dujų, skysčių chromatografijos, atominės sugerties spektrometrijos srityse.
 2. Užsienio kalba (ypač anglų).
 3. Išmanyti kokybės vadybos bendruosius principus ir gebėti taikyti kokybės vadybos standartų reikalavimus.
 4. Išklausyti mokymai: LST EN ISO/IEC 17025:2018 “Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“, LST EN ISO 15189:2013 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15 versija)“ ir LST EN ISO 9001:2015/P:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)“.
 5. Vairuotojo pažymėjimas.

Darbo užmokestis:

Nuo 721,60 Eur iki 1056,00 Eur (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: nvspl(eta)nvspl.lt; virginijus.keturka(eta)nvspl.lt

 

MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTO (-ĖS)

Pilnas etatas
Darbo vieta: Panevėžyje

Reikalavimai pareigybei:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių, biomedicinos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
 3. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku atrinkti, paimti, priimti, pristatyti mėginius laboratoriniams tyrimams visuomenės sveikatos priežiūros tikslams.
 2. Imti mėginius vadovaujantis tarptautinių standartų reikalavimais.
 3. Laiku ir tinkamai paruošti laboratorinius indus ir mėginių paėmimo priemones.
 4. Atsakyti už mėginių laboratoriniams tyrimams atrinkimą, paėmimą, priėmimą, pristatymą, tinkamą dokumentų, susijusių mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, poskyriui pateiktų prašymų, užsakymų ir kitų dokumentų priėmimą, protokolų išdavimą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą.
 5. Išrašyti sąskaitas-faktūras užsakovams už atliktus tyrimus.
 6. Teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas.
Darbo užmokestis:
Nuo 709,03 Eur iki 1038,00 Eur (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).


CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.ltPaskutinis atnaujinimas: 2020-03-04 15:42:05