Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Darbo pasiūlymai

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Darbo pasiūlymai

CHEMINIŲ TYRIMŲ SPECIALISTO (-ĖS)

Pilnas etatas
Darbo vieta: Šiauliai

Reikalavimai pareigybei:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, chemijos, gamtinės geografijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities, chemijos inžinerijos ar aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
 3. Gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

Darbo pobūdis:

 1. Vadovaujantis tarptautinių standartų reikalavimais kokybiškai ir laiku atlikti laboratorinius tyrimus, visuomenės sveikatos priežiūros tikslams.
 2. Vertinti gautus tyrimų rezultatus, parengti laboratorinių tyrimų protokolus.
 3. Tinkamai pildyti laboratorinę dokumentaciją.
 4. Atsakyti už atliekamus tyrimus, jų rezultatų įvertinimą, metodų keitimą bei gerinimą, naujų metodų įteisinimą.
Darbo užmokestis:
Nuo 709,03 Eur iki 1038,00 Eur (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).

CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.lt

 

MĖGINIŲ PAĖMIMO LABORANTO (-ĖS)

Pilnas etatas
Darbo vieta: Šiauliai

Reikalavimai pareigybei:

 1. Turėti aukštesnįjį arba aukštąjį neuniversitetinį fizinių mokslų studijų srities, chemijos mokslų studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities, biologijos, ekologijos ir aplinkotyros, medicinos ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą.
 2. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
 3. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

 

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku atrinkti, paimti, priimti, pristatyti mėginius laboratoriniams tyrimams visuomenės sveikatos priežiūros tikslams.
 2. Imti mėginius vadovaujantis tarptautinių standartų reikalavimais.
 3. Laiku ir tinkamai paruošti laboratorinius indus ir mėginių paėmimo priemones.
 4. Atsakyti už mėginių laboratoriniams tyrimams atrinkimą, paėmimą, priėmimą, pristatymą, tinkamą dokumentų, susijusių mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, poskyriui pateiktų prašymų, užsakymų ir kitų dokumentų priėmimą, protokolų išdavimą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą.
 5. Išrašyti sąskaitas-faktūras užsakovams už atliktus tyrimus.
 6. Teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas.
Darbo užmokestis:
Nuo 579,55 Eur iki 865,00 Eur (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).


CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.lt

 

MĖGINIŲ PAĖMIMO SPECIALISTO (-ĖS)

Pilnas etatas
Darbo vieta: Panevėžyje

Reikalavimai pareigybei:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių, biomedicinos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
 2. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
 3. Gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.

Darbo pobūdis:

 1. Kokybiškai ir laiku atrinkti, paimti, priimti, pristatyti mėginius laboratoriniams tyrimams visuomenės sveikatos priežiūros tikslams.
 2. Imti mėginius vadovaujantis tarptautinių standartų reikalavimais.
 3. Laiku ir tinkamai paruošti laboratorinius indus ir mėginių paėmimo priemones.
 4. Atsakyti už mėginių laboratoriniams tyrimams atrinkimą, paėmimą, priėmimą, pristatymą, tinkamą dokumentų, susijusių mėginių paėmimu ir tvarkymu, pildymą, poskyriui pateiktų prašymų, užsakymų ir kitų dokumentų priėmimą, protokolų išdavimą, informacijos bei kokybišką tyrimų rezultatų teikimą.
 5. Išrašyti sąskaitas-faktūras užsakovams už atliktus tyrimus.
 6. Teikti informaciją apie asmenų aptarnavimą, teikiamas paslaugas ir kainas.
Darbo užmokestis:
Nuo 709,03 Eur iki 1038,00 Eur (priklausomai nuo profesinio darbo patirties).


CV siųsti: siauliu.skyrius(eta)nvspl.ltPaskutinis atnaujinimas: 2019-11-12 10:13:11