Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Korupcijos prevencija

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Korupcijos prevencija


Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) vykdo nuoseklią korupcijos prevenciją laboratorijos viduje, užtikrina, kad joje dirbtų tik sąžiningi ir atsakingi savo srities specialistai, o teikiamų ir gaunamų paslaugų procesai būtų skaidrūs.

NVSPL yra asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, kasmet nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliekami su Laboratorijos veikla susijusių procesų bei teisės aktų ar jų projektų antikorupciniai vertinimai, o taip pat diegiamas saugaus pranešimo kanalas darbuotojams.

NVSPL nuolat atliekamas korupcijos prevencijos valdymo auditas, vykdomas nuoseklus esamų ir naujai įdarbintų darbuotojų antikorupcinis informavimas, interesų konfliktų ir turto deklaravimo stebėsena ir valdymas, taip pat didelis dėmesys skiriamas NVSPL skirtų asignavimų panaudojimo efektyvumui ir teisėtumui, viešųjų pirkimų skaidrumui bei asmens  duomenų apsaugai. 

NVSPL korupcijos prevencijos užtikrinimo ir korupcijos apraiškų užkardinimo procesuose glaudžiai bendradarbiauja su STT. 

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-25 16:01:07