Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Kontaktai

Klientų aptarnavimas Vilniuje: (8 5) 234 4003

Žolyno g. 36, Vilnius – Klinikiniai tyrimai, aplinkos tyrimai (vandens, maisto ir ne maisto produktų, oro taršos cheminiai tyrimai), poveikio visuomenės sveikatai vertinimas
Fiziniai asmenys dėl klinikinių tyrimų Vilniuje aptarnaujami tik Gėlių g. 9.

Gėlių g. 9, Vilnius – Serologiniai tyrimai

Antakalnio g. 10, Vilnius – Profesinės rizikos vertinimas, fizikinių veiksnių tyrimai, sveikatos mokymas

Dėmesio! Informaciją apie tyrimų rezultatus telefonu teikia tik Klientų aptarnavimo skyrius NVSPL nustatyta tvarka.

Pranešti apie korupcijos apraiškas galite pranesk(eta)nvspl.lt

 

Vadovybė

Administravimo skyrius

Kokybės vadybos skyrius

Išteklių valdymo skyrius

Planavimo ir viešųjų pirkimų skyrius

Bendrųjų reikalų skyrius

Klientų aptarnavimo skyrius

Terpių gamybos, kokybės kontrolės ir validacijos skyrius
      Terpių gamybos poskyris
 
     Kokybės kontrolės ir validacijos poskyris

Mikrobiologinių tyrimų skyrius
     
Vandens ir maisto tyrimų poskyris
 
    Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyris
 
    Parazitologinių tyrimų poskyris

Klinikinių tyrimų skyrius
 
    Bakteriologinių tyrimų poskyris
 
    Virusologinių tyrimų poskyris
 
    Molekulinių biologinių tyrimų poskyris
 
    Serologinių tyrimų poskyris
 
    Retų ir pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų tyrimų poskyris

 Cheminių tyrimų skyrius
 
    Aplinkos tyrimų poskyris
 
    Vandens ir maisto tyrimų poskyris
 
    Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyris
 
    Instrumentinių tyrimų poskyris

 Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyrius
 
    Fizikinių veiksnių tyrimų poskyris
 
    Profesinės rizikos vertinimo poskyris

 Sveikatos mokymo skyrius

 Kauno skyrius

 Klaipėdos skyrius

 Šiaulių skyrius

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-12 09:33:33
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.