Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Kontaktai

Žolyno g. 36, LT – 10210 Vilnius

Tel. (8 5) 234 0201 – Klinikiniai tyrimai 

Tel.: (8 5) 234 4003, 8 687 16068 – Aplinkos tyrimai (vandens, maisto ir ne maisto produktų, oro taršos cheminiai tyrimai)

Tel. (8 5) 263 9662 – Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas

Faks. (8 5) 210 5405

El. paštas priimamasis.zolyno(eta)nvspl.lt

Dėmesio! Informacija apie tyrimų rezultatus telefonu neteikiama.

 

Vadovybė
Administravimo skyrius
Kokybės vadybos skyrius
Išteklių valdymo skyrius
Planavimo ir viešųjų pirkimų skyrius
Bendrųjų reikalų skyrius
Terpių gamybos, kokybės kontrolės ir validacijos skyrius
      Terpių gamybos poskyris
 
     Kokybės kontrolės ir validacijos poskyris
Klientų aptarnavimo skyrius
Mikrobiologinių tyrimų skyrius
     
Vandens ir maisto tyrimų poskyris
 
    Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyris
 
    Parazitologinių tyrimų poskyris
Klinikinių tyrimų skyrius
 
    Bakteriologinių tyrimų poskyris
 
    Virusologinių tyrimų poskyris
 
    Molekulinių biologinių tyrimų poskyris
 
    Serologinių tyrimų poskyris
 
    Retų ir pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų tyrimų poskyris
 
Cheminių tyrimų skyrius
 
    Aplinkos tyrimų poskyris
 
    Maisto tyrimų poskyris
 
    Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyris
 
    Instrumentinių tyrimų poskyris
 
Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyrius
 
    Fizikinių veiksnių tyrimų poskyris
 
    Profesinės rizikos vertinimo poskyris
 
Sveikatos mokymo skyrius
 Kauno skyrius
 
Klaipėdos skyrius
 
Šiaulių skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-18 11:48:42
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.