Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Viešieji pirkimai
Viešieji pirkimai Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (toliau – Laboratorija) vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Laboratorijos direktoriaus patvirtintomis Laboratorijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.
 
Daugiau informacijos apie Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos vykdomus viešuosius pirkimus gali suteikti:

Vyriausioji specialistė Lena Bubinė 
tel. (8 5) 210 5762, el. paštas lena.bubine(eta)nvspl.lt
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius 
 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-06-15 10:05:26
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.