Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Dažnai užduodami klausimai apie greitųjų antigenų testų ir kitų priemonių, skirtų COVID-19 tyrimams atlikti, įsigijimą - 2020-12-23

Kaip sudaromos techninės specifikacijos įsigyti greituosius antigenų testus?

NVSPL specialistas tariasi su suinteresuotų institucijų viešųjų pirkimų specialistais bei ekspertais ir, atsižvelgdami į naujausią prieinamą informaciją, priima bendrą sprendimą, kokių būtent greitųjų antigenų testų (GAT) reikia Lietuvai. 


Kodėl atsirado poreikis keisti GAT specifikaciją?

GAT yra palyginti nauja technologija, todėl nuolat atsiranda daugiau informacijos apie šios technologijos specifines charakteristikas, panaudojimo būdus ir t. t. Deja, net ir sutrumpinus terminus iki minimumo, viešieji pirkimai, perkant atviro konkurso būdu, užtrunka pagal įstatymų numatomus terminus, o ekspertų turima informacija apie GAT per tą laiką jau atsinaujino – tai buvo pagrindinė priežastis. Atsirado poreikis keisti ir specifikacijas, be kita ko atsižvelgiant ir į tiekėjų nuomonę. Reikia pažymėti, jog rengiama nauja GAT specifikacija konkurse stipriai išplečia tiekėjų, galėsiančių dalyvauti pirkime skaičių. Sprendimas keisti specifikaciją atsižvelgiant į teikėjų pastabas taip pat didina skaidrumą ir užtikrina optimalų valstybės lėšų panaudojimą.

Kiek gali trukti viešasis pirkimas atviro konkurso būdu nuo pradžios iki sutarties sudarymo?

Viešojo pirkimo procedūros užtruks ne mažiau 25-ių dienų. Daug kas priklausys ir nuo tiekėjų, ar bus naujų pretenzijų, skundų teismams ir panašiai. Įprastai, skelbiant atvirą konkursą prekei (priemonei), kurios iki šiol organizacija nebuvo pirkusi, yra stebimas didesnis rinkoje esamų tiekėjų aktyvumas, daugiau klausimų bei pretenzijų. Ne išimtis ir greitieji antigenų testai. Manome, jog toks tiekėjų aktyvumas yra teigiamas dalykas, nes padeda perkančiajai organizacijai, o šiuo atveju visai Lietuvai, užtikrinti didžiausią prekės pasiūlą bei mažiausią kainą. 

Kiek užtruks GAT viešieji pirkimai?

Naujas atviras konkursas GAT įsigijimui bus paskelbtas gruodžio 28 d., atsižvelgus į tiekėjų išsakytas pastabas ir, be abejo, į ekspertų naujausiais moksliniais duomenimis pagrįstą nuomonę. Kiek tiksliai užtruks pirkimas, priklausys nuo daugybės faktorių, tačiau tikimės, jog per 25–30 d. pavyks sudaryti sutartį dėl GAT įsigijimo.

Ar galima įsigyti GAT kitais būdais, kiek laiko tai truktų? 

GAT galima būtų pirkti neskelbiamų derybų būdu. Tai truktų 3–4 dienas. Taikant patobulintą neskelbiamų derybų būdą, kuomet į jas kviečiami visi norintys tiekėjai – truktų 7 dienas. GAT testus taip pat savo ruožtu įsigijo ir įsigyja kai kurios gydymo įstaigos, pavyzdžiui VU Santaros klinikos ir kt. Šiuo metu visos institucijos sutaria, kad priimtiniausias būdas įsigyti GAT yra atviras konkursas. 

Ar yra galimybių gauti GAT iš bendro Europos Sąjungos viešojo prikimo?

Europos Komisija pasirašė preliminarų susitarimą su „Abbott“ ir „Roche“ įmonėmis, pagal kurį sudaromos sąlygos įsigyti 20 mln. greitųjų antigenų testų už sumą, ne didesnę nei 100 mln. EUR (iš ES). Prognozuojama, jog galimybė įsigyti minėtus testai valstybėms narėms bus prieinami jau nuo 2021 m. pradžios. 

NVSPL rekomendacijos dėl tvaraus priemonių COVID-19 tyrimams tiekimo užtikrinimo

1. Visų suinteresuotų institucijų bendras sutarimas dėl COVID-19 tyrimams reikiamų priemonių įsigijimo, įskaitant specifikacijas, kiekius ir būdus.

2. Tvaraus priemonių COVID-19 tyrimams tiekimo užtikrinimo modelio įdiegimas. Esant dideliam koronaviruso paplitimui visame žemyne ar dalyje pasaulio, galime susidurti su įvairiausiais trikdžiais. Visi dar turbūt prisimename, kaip pavasarį užgniaužę kvapą sekėme asmens apsaugos ir reagentų gabenimą į Lietuvą ir kokia konkurencija pasaulyje buvo dėl jų įsigijimo. Ne per seniausiai taip pat buvome susidūrę su situacijomis, kuomet viešojo pirkimo nugalėtojai nebegalėjo atsigabenti priemonių į Lietuvą ir atsisakė sudaryti sutartis, tokia situacija gali bet kada pasikartoti. Siekiant užbėgti galimiems tiekimo pavojams už akių, verta kurti priemonių rezervą. Rizikų valdymo dėlei tiekėjus verta būtų skaidyti geografiškai, sudaryti išankstinio įsigijimo susitarimus ir naudoti kitas rizikų valdymo priemones, kurias pateikiame schemoje.

3. Viešųjų pirkimų perdavimas Centrinei perkančiajai organizacijai VšĮ CPO LT. Tai padeda sumažinti korupcijos rizikas ir suteikia galimybę įsigyti priemones pigiau konsoliduojant pirkimus.


Atgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.