Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Veiklos sritys
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, atliekant laboratorinius tyrimus, matavimus ir skaičiavimus, siekiant įvertinti su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis susijusią riziką žmonių sveikatai. Laboratorijos tikslai ir paskirtis yra vykdyti teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros srities funkcijas atliekant laboratorinius tyrimus akredituotais ir neakredituotais tyrimų metodais ir sveikatos rizikos veiksnių vertinimą, reikalingus:

  • visuomenės sveikatai stiprinti ir stebėti;
  • valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei;
  • valstybinei produktų saugos ekspertizei;
  • vartotojų teisėms, susijusioms su visuomenės sveikatos sauga ir paslaugų kokybe, ginti;
  • sveikatos priežiūrai, užkrečiamųjų ligų diagnostikai, profilaktikai ir kontrolei;
  • cheminio užteršimo atvejų kontrolei;
  • vykdyti referentinės (etaloninės) laboratorijos funkcijas.

Išsamesnė informacija pateikiama Laboratorijos nuostatuose.Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-02 12:56:18
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.