Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Apie mus


Valstybės biudžetinė įstaiga Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija) įsteigta 2003 m. liepos 10 d. Laboratorijos paskirtis – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas atliekant laboratorinius tyrimus, vertinimus ir kitas Laboratorijos nuostatuose nurodytas funkcijas.

Valstybės institucijų, savivaldybių, privačių ir viešųjų juridinių bei fizinių asmenų, gyventojų užsakymu Laboratorija atlieka gyvenamosios ir darbo aplinkos oro, nuotekų, maudyklų, geriamojo vandens, maisto, ne maisto, kosmetikos, asmens higienos gaminių, medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, biocidų, ploviklių, buitinės chemijos gaminių bei kitus cheminius, mikrobiologinius tyrimus.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija taip pat atlieka asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai reikalingus mikrobiologinius, virusologinius, parazitologinius, imunologinius, imunofermentinius, serologinius, hematologinius, molekulinius, bendraklinikinius bei kitus klinikinius-diagnostinius laboratorinius tyrimus.

Taip pat atliekami elektromagnetinės spinduliuotės, triukšmo, vibracijos bei kiti fizikiniai matavimai, teikiamos privalomojo sveikatos mokymo, profesinės rizikos tyrimo ir vertinimo paslaugos.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos. Terpių gamybos, kontrolės ir validacijos skyrius sertifikuotas pagal kokybės standartą LTS EN ISO 9001:2015.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-19 14:34:35
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.