Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Apie mus


     MISIJA

     Novatoriška

     Veržli

     Standartizuota

     Patikima

     Laboratorinė PRAKTIKA

 

 
VIZIJA – pasitelkiant kvalifikuotų ir didelę patirtį  turinčių specialistų komandą, būti vienoje gretoje su pirmaujančiomis pasaulio laboratorijomis.


Valstybės biudžetinė įstaiga Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – NVSPL) įsteigta 2003 m. liepos 1 d.

Valstybės institucijų, savivaldybių, privačių ir viešųjų juridinių bei fizinių asmenų, gyventojų užsakymu atliekami gyvenamosios ir darbo aplinkos oro, nuotekų, maudyklų ir geriamojo vandens, maisto, ne maisto, kosmetikos ir asmens higienos gaminių, medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, biocidų, ploviklių, buitinės chemijos gaminių ir kiti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriniai tyrimai.

NVSPL atlieka asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai reikalingus mikrobiologinius, virusologinius,  parazitologinius, imunologinius, imunofermentinius, serologinius, hematologinius, cheminius, toksikologinius, fizikinius, molekulinius, bendraklinikinius ir kitus aplinkos bei klinikinius-diagnostinius laboratorinius tyrimus.

NVSPL atlieka elektromagnetinės spinduliuotės, triukšmo, vibracijos matavimus. Teikia privalomojo sveikatos mokymo, profesinės rizikos tyrimo ir vertinimo paslaugas. NVSPL akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos. NVSPL Kokybės kontrolės bei Mikrobiologinių mitybos terpių gamybos skyrius sertifikuoti pagal kokybės standartą LTS EN ISO 9001:2008. Kokybės kontrolės skyrius atlieka mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolę naudodamas etalonines padermes.


 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-16 09:59:04
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.