Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Informacija apie darbo užmokestį

 Darbuotojų bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių                                                                                                                                                                                

PAREIGYBĖ

 

2018 metų vidurkis 
EUR

 

2019 metų III
ketvirtis
 

EUR

Darbuotojų skaičius  

Įstaigų ir organizacijų vadovai  1581,75 2932,35 1
Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai  1318,50 1915,55 2
Struktūrinių padalinių vedėjai  895,63 1133,99 41
Struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojai 888,16 1465,82 7
Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą 716,44  948,74 135
Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį išsilavinimą 620,30  831,8 76
Kiti darbuotojai  561,34 776,06 22

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-18 10:43:49
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.