Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Informacija apie darbo užmokestį

 Darbuotojų bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių                                                                                                                                                                                

PAREIGYBĖ

2010 metų vidurkis Lt

2011 metų vidurkis Lt

2012 metų vidurkis Lt

2013 metų vidurkis Lt

2014 metų vidurkis  Lt

2015 metų vidurkis EUR

2016 metų vidurkis  EUR

2017 metų  vidurkis EUR

2018 metų I ketvirtis EUR

2018 metų II ketvirtis EUR


2018 metų III ketvirtis
EUR

 


2018 metų IV
ketvirtis
 
EUR

 

Darbuotojų skaičius  

Įstaigų ir organizacijų vadovai 3465,56 3980,25  3980,25 4117,50 6222,00

1307,58

1629,45

1635,63 2001,33 1038,74 1115,93  2171,01 1
Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai 3409,39 3539,78 3783,31 3824,70 4423,52 1284,83 1369,71 1448,73 1457,13 1422,98 915,39  1478,48 2
Struktūrinių padalinių vedėjai 2517,75 2763,84 2870,77 2891,22 3060,84 915,34 986,42 1005,07 944,29 998,64 770,90  868,70 42
Struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojai       2678,68 2910,41 889,41 955,41 981,98 999,27 952,30 832,47  768,58 7
Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą 1945,77 2051,27 2118,24 2122,83 2230,36 650,73 660,34 688,63 719,52 721,43 654,95 769,87  160
Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį išsilavinimą 1514,06 1649,99 1688,10 1693,14 1775,69 520,82 557,05 577,75 632,15 621,15 543,35 684,53  53
Kiti darbuotojai 1424,5 1500,53 1514,52 1521,85 1648,81 490,98 502,85 562,59 594,19 599,20 543,35  508,61 23

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-28 16:23:20
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.