Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Informacija apie darbo užmokestį

 Darbuotojų bruto darbo užmokestis su priedais ir priemokomis neatskaičius mokesčių                                                                                                                                                                                

PAREIGYBĖ

 

2020 metų vidurkis 
EUR

 

2021 metų I
ketvirtis 

EUR

Darbuotojų skaičius  

Įstaigų ir organizacijų vadovai

 3043,10

3230,72

1

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

 2134,57

2014,53

2

Struktūrinių padalinių vedėjai

 1415,66

1524,65

37

Struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojai

1514,21

1521,35

6

Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

   1023,82

 1025,52

144

Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį ar aukštesnįjį išsilavinimą

 920,52

 947,98

80

Kiti darbuotojai

   816,64

 802,32

27

 


 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-19 11:35:09
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.