Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Cheminiai tyrimai

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Cheminiai tyrimai

Gyvenamosios ir darbo aplinkos oro tyrimų sąrašas.
 

Atliekami gyvenamosios aplinkos ir darbo aplinkos oro taršos cheminėmis medžiagomis tyrimai. 

Dirvožemio ir dumblo tyrimų sąrašas.

Atliekami dirvožemio, gydomojo purvo, durpių, komposto, tręšimui naudojamo dumblo laboratoriniai tyrimai.

Vandens tyrimų sąrašas.

Atliekami vandentiekio, šulinių, šaltinių, artezinių gręžinių, mineralinio, fasuoto, dializės, valyto (distiliuoto, dejonizuoto), baseinų, maudyklų ir paplūdimių, atvirų telkinių vandens bei buitinių, pramoninių, lietaus nuotekų laboratoriniai tyrimai.

Maisto, maisto produktų tyrimų sąrašas.

Atliekami geriamojo vandens, maisto produktų tyrimai.

Ne maisto gaminių tyrimų sąrašas. 

Atliekami kosmetikos, keramikos, žaliavos ir gaminių, skirtų liestis su maistu, žaislų, medicinos ir mokyklinių priemonių, avalynės, tekstilės gaminių laboratoriniai tyrimai.

Farmacijos preparatų ir žaliavos tyrimų sąrašas.

Atliekami farmacijos preparatų ir žaliavos kiekybiniai ir kokybiniai laboratoriniai tyrimai.

Tabako gaminių tyrimų sąrašas.

Atliekami tabako gaminių tyrimai, rūkymo mašinos demonstravimas.

Kvapų tyrimų sąrašas.

Atliekami kvapo koncentracijos nustatymo tyrimai.


Šiuo metu Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje arseno, švino, kadmio, aliuminio, mangano, nikelio, seleno, stibio, chromo kiekio (LST EN ISO 15586:2004, išskyrus p. 10.2) ir kadmio bei švino (LST EN 12498:2005) tyrimai akredituotais metodais, pagal Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos akreditacijos pažymėjimą Nr. LA.01.138, neatliekami.

Bromato, bendrosios organinės anglies, švino, alavo, arseno, seleno ir stibio kiekio nustatymo tyrimus atlieka akredituotos subrangovų laboratorijos.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių ar Cheminių tyrimų skyriaus Instrumentinių tyrimų poskyrio vedėją Tomą Petrulionienę elektroniniu paštu toma.petrulioniene@nvspl.lt arba telefonu (8 5) 210 4592.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-21 13:00:54