Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Cheminiai tyrimai

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Cheminiai tyrimai

Prašymų formos atlikti tyrimus:

 

 

Gyvenamosios ir darbo aplinkos oro tyrimų sąrašas.
 

Atliekami gyvenamosios aplinkos ir darbo aplinkos oro taršos cheminėmis medžiagomis tyrimai. 

Dirvožemio ir dumblo tyrimų sąrašas.

Atliekami dirvožemio, gydomojo purvo, durpių, komposto, tręšimui naudojamo dumblo laboratoriniai tyrimai.

Vandens tyrimų sąrašas.

Atliekami vandentiekio, šulinių, šaltinių, artezinių gręžinių, mineralinio, fasuoto, dializės, valyto (distiliuoto, dejonizuoto), baseinų, maudyklų ir paplūdimių, atvirų telkinių vandens bei buitinių, pramoninių, lietaus nuotekų laboratoriniai tyrimai.

Maisto, maisto produktų tyrimų sąrašas.

Atliekami geriamojo vandens, maisto produktų tyrimai.

Ne maisto gaminių tyrimų sąrašas. 

Atliekami kosmetikos, keramikos, žaliavos ir gaminių, skirtų liestis su maistu, žaislų, medicinos ir mokyklinių priemonių, avalynės, tekstilės gaminių laboratoriniai tyrimai.

Farmacijos preparatų ir žaliavos tyrimų sąrašas.

Atliekami farmacijos preparatų ir žaliavos kiekybiniai ir kokybiniai laboratoriniai tyrimai.

Tabako gaminių tyrimų sąrašas.

Atliekami tabako gaminių tyrimai, rūkymo mašinos demonstravimas.

Kvapų tyrimų sąrašas.

Atliekami kvapo koncentracijos nustatymo tyrimai.


Šiuo metu Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje bromato tyrimai neatliekamiBromato, bendrosios organinės anglies tyrimus atlieka subrangovų laboratorijos.Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-25 08:53:16