Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:Eurokomisaro V. Andriukaičio ir sveikatos apsaugos ministro A. Verygos susitikimas

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Eurokomisaro V. Andriukaičio ir sveikatos apsaugos ministro A. Verygos susitikimas - 2018-03-12

Kovo 9 d. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (toliau – NVSPL) įvyko eurokomisaro Vytenio Povilo Andriukaičio ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos susitikimas.


Svečiai apžiūrėjo Klinikinių tyrimų skyrių ir trečio biologinės saugos lygio laboratorijos patalpas bei susipažino su laboratorijos galimybėmis atlikti pavojingų mikroorganizmų tyrimus.

Eurokomisarą Vytenį Povilą Andriukaitį, atsakingą už sveikatą ir maisto saugą, ypatingai domino kaip yra vykdoma programa „Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva HBM4EU“ (toliau – Jungtinė programa), kurioje dalyvauja ir Lietuvos institucijos, o NVSPL yra atsakinga už Lietuvos institucijų – LSMU Neuromokslų instituto, Inovatyvios medicinos centro bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, dalyvavimą Jungtinės programos įgyvendinime bei prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

2017 m. sausio 1 d. 28 ES bei EEE šalys pradėjo vykdyti jungtinę penkerių metų programą „Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva HBM4EU“, kurią kuruoja Europos Komisijos  Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas (DG SANTE). Svarbiausias iniciatyvos tikslas – generuoti žinias, pateikiant naujus mokslinius įrodymus apie cheminių medžiagų ir jų mišinių poveikį žmogaus organizmui, siekiant užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą bei tvarkymą ir apsaugoti žmonių sveikatą ir juos supančią aplinką.

Eurokomisaras norėjo detaliau sužinoti, kaip Lietuvos institucijoms sekasi dalyvauti Jungtinėje programoje ar yra pažanga žmogaus biologinės stebėsenos srityje bei  kokios pagrindinės problemos. NVSPL vadovybė atkreipė dėmesį į tai, kad labai pasigendama  kitų ministerijų ir joms pavaldžių institucijų dėmesio šiai sričiai, bet pasidžiaugė, kad Sveikatos apsaugos ministerijos pastangomis proveržis šioje srityje tikrai jaučiamas: šių metų kovo 1 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymu Nr. V-242  patvirtintas  „Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos tvarkos aprašas“ (toliau – Tvarkos aprašas). Žinant, jog Lietuva yra viena iš nedaugelio valstybių, kuri nevykdo žmogaus biologinės stebėsenos, tikimasi, kad šis Tvarkos aprašas bus pirmasis žingsnis link didžiųjų Europos valstybių lygmens.

Sėkmingai sudalyvavus programoje ir pradėjus vadovautis Tvarkos aprašu, Lietuvoje bus siekiama stebėti cheminių medžiagų koncentracijas Lietuvos gyventojų biologinėse terpėse (kraujyje, šlapime ir kt.), jų atsiradimo priežastis ir pasekmes. Tokie stebėsenos tyrimai padės išvengti ar bent jau sumažinti ekspozicijas su  pavojingomis cheminėmis medžiagomis bei apsaugoti Lietuvos gyventojų sveikatą. 


Atgal Spausdinti