Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Klausimai-atsakymai
Laba diena,
Įmonė iš pastato įvado (vanduo tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų) atliko geriamojo vandens tyrimą - kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22 laipsnių C temperatūroje nustatytas >300, E. coli - 0, žarniniai enterokokai - 0, koliforminės bakterijos - 0. Ar atitinka geriamojo vandens higienos normos 24 reikalavimus. Kaip vertinti rodiklio vertę "be nebūdingų pokyčių", tyrimai atlikti pirmą kartą. Ačiū
Spausdinti
2021-07-28

Sveiki,

ar jūsų tyrimas buvo atliktas NVSPL? Jei taip, prašome susisiekti su Klientų aptarnavimo skyriumi:

El. p. priimamasis.zolyno(eta)nvspl.lt
Tel. (8 5) 234 4003

Taip pat jūs galite savo tyrimų rezultatus sulyginti gali su Lietuvos higienos normoje HN 24 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ pateiktomis ribinėmis vertėmis.

 
Atgal
Užduokite savo klausimą:
Pasirinkite klausimų katalogą:
  
AntiSpam

Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.