Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:Birželio 5 d. - Pasaulinė aplinkos diena

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Birželio 5 d. - Pasaulinė aplinkos diena - 2017-06-05

Birželio 5-ąją minima Pasaulinė aplinkos diena, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į aktualias aplinkosaugos problemas ir ieškoti būdų, kaip jas spręsti.


Šiemet Jungtinių Tautų Organizacija (JTO) pagrindine Pasaulinės aplinkos dienos tema pasirinko „Surask ryšį su gamta“. Tai reiškia, kad ypatingas dėmesys skiriamas žmogaus ir gamtos ilgalaikės harmonijos įtvirtinime. Susirūpinti verčia nerimastingi skaičiai – jei dabartiniai vartojimo ir gamybos modeliai liks tokie patys, 2050 metais mūsų planeta nebepajėgs išlaikyti vis didėjančio gyventojų skaičiaus, kuris po 35 metų gali išaugti iki 9,6 mlrd., todėl jau dabar reikia rinktis mažiau taršius gamybos būdus ir racionalesnius vartojimo mastus.

Šiemet, gegužės 22 – 24 d., Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) vykusioje Pasaulio sveikatos asamblėjos 70 - joje sesijoje buvo kreipiamas ypatingas dėmesys į moterų, vaikų ir paauglių sveikatos saugojimo svarbą. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) yra JT specializuota agentūra, globaliai sprendžianti visuomenės sveikatos klausimus, kurios pagrindinis tikslas – koordinuoti tarptautinius veiksmus bei iniciatyvas sveikatos srityje. Lietuva PSO narė yra nuo 1991 m. lapkričio 25 d., 2000 – 2003 m. ir 2012 – 2015 m. buvo išrinkta į PSO Vykdomąją tarybą. Pasaulio sveikatos asamblėjoje buvo atkreiptas dėmesys į šias sveikatos aktualijas: ekstremalių situacijų valdymą, prevenciją nuo užkrečiamųjų ir lėtinių neinfekcinių ligų. Taip pat buvo svarstomi sveikatos užtikrinimo viso gyvenimo laikotarpiu, antimikrobinio atsparumo, vaikų nutukimo, sergamumo vėžiu bei kt. klausimai.  Dėl blogėjančios pasaulio ekologijos būklės tiek dėl pramonės įmonių, tiek dėl sparčiai augančio transporto kiekio – kasmet 3,7 mln. gyventojų mirčių yra susijusios su padidėjusia aplinkos oro tarša. Deja, oro taršos problemos neaplenkia ir Lietuvos gyventojų. Padidėjusi oro tarša gali sukelti įvairias ūmines ir lėtines kvėpavimo, kraujotakos sistemų ligas, lemti piktybinių navikų atsiradimą, ar pabloginti šiomis ligomis sergančiųjų būklę.

2012 metais Lietuvoje minint Pasaulinę aplinkos dieną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos visuomenės sveikatos institucijos ir Lietuvos higienistų ir epidemiologų sąjunga gegužės 22 – 27 d., siekiant atkreipti dėmesį į aplinkos ir žmogaus sąveiką, surengė Pasaulinį kongresą, kurio tema – „Naujos technologijos, sveikas žmogus ir aplinka“. Kongrese Vilniuje dalyvavo apie 600 medikų, mokslininkų, tyrėjų, tarp jų ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovai.

Vienas iš būdų mažinti aplinkos užterštumą – esamų ir/ar planuojamų ūkinių veiklų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) procedūros, kurių metu išanalizuojami aplinką ir gyventojus veikiantys rizikos veiksniai (oro tarša, kvapai, triukšmas, ir kt.), išnagrinėjamos prevencinės priemonės, alternatyvos, jeigu tikslinga nustatomos ir sanitarinės apsaugos zonos. 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-68 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinti ir nauja redakcija išdėstyti „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai“, kurie įsigaliojo nuo 2016 m. gegužės 1 d.

Visas šias procedūras pasitelkdami šiuolaikines geografines informacines sistemas ir modeliavimo programas atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) specialistai.

Rengiant straipsnį naudotasi Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų Organizacijos informacija.

Daugiau informacijos susijusios su poveikio visuomenės sveikatos vertinimu ir aplinkos veiksnių (triukšmo, elektromagnetinės spinduliuotės, oro taršos, kvapų) poveikiu sveikatai suteiks l. e. p. Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjas Marius Urbonas, tel. (85) 263 96 62.

Atgal Spausdinti