Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Asmens duomenų apsauga (BDAR)

BDAR

LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Asmens duomenų tvarkymo NVSPL taisyklės 

Vaizdo duomenų tvarkymo NVSPL taisyklės

Informacijos telefonu teikimo tvarka

2019 m. teismų sprendimų, priimtų nagrinėjant bylas dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos priimtų sprendimų ar neveikimo, apibendrinimas

Informuojame, kad įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL) yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu NVSPL, prašome rašyti elektroninius laiškus elektroninio pašto adresu: duomenu.apsauga@nvspl.lt.

Aktualijos

Paskutinis atnaujinimas: 2020-01-21 11:50:20
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.