Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:Kviečiame dalyvauti „Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva“ programoje

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Kviečiame dalyvauti „Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva“ programoje - 2017-03-22

2017 metais 26-iose Europos Sąjungos šalyse pradėta įgyvendinti jungtinė programa „Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva“ (toliau- HBM4EU). HBM4EU tikslas – sukurti bendrą Europos monitoringo programą ir tyrimais įvertinti galimą cheminių medžiagų poveikį žmogaus sveikatai Europoje, remiantis ankstesniais rezultatais šioje veikloje Europos Sąjungos (toliau-ES) ir nacionaliniu lygmenimis.


HBM4EU įgyvendindama ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ rėmuose. Pagrindiniai uždaviniai:

–     ypatingą dėmesį skirti tyrimų sąsajai su politikos formavimu,

–     tobulinti Europos šalių kompetencijas biomonitoringo srityje,

–     sukurti sistemą, kurioje informacija gali būti pasiekiama ir palyginama,

–     remti mokslinius tyrimus ir inovacijas:

  • kuriant tyrimų metodus ir procedūras;
  • nustatant ryšį tarp biožymenų lygio ir pavojų sveikatai;
  • gerinant monitoringo duomenų naudojimą rizikos vertinimui.

Įgytos žinios bus naudojamos įvairių sektorių politikos formavime. HBM4EU įgyvendinime dalyvauja keturios Lietuvos institucijos - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (IMC), Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) bei Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra.

Prioritetinės medžiagų grupės, kurios bus tiriamos pirmuosius 24 mėnesius:

–     Ftalatai ir DINCH (NVSPL tyrimų sritis)

–     Polifluorinti junginiai

–     Bromintos ir organofosfatinės medžiagos

–     Bisfenolis (A, S ir F) (NVSPL tyrimų sritis)

–     Kadmis ir šešiavalentis chromas (LSMU tyrimų sritis)

–     Policikliniai aromatiniai junginiai (IMC tyrimų sritis)

–     Anilino dariniai

–     Nežinomi junginiai ir jų mišiniai.

Daugiau informacijos apie prioritetines Projekto medžiagų grupes pateikta http://www.eea.europa.eu/themes/human/human-biomonitoring/outcome-of-assessment-of-proposed/view.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu kiekvienoje Programoje dalyvaujančioje šalyje nacionaliniu mastu identifikuojami ekspertai, kurių žinias galima būtų pasitelkti vertinant projekto prioritetinių medžiagų sąrašus, su ftalatų ir bisfenolių tyrimais susijusias projekto veiklas, kviečiame iki kovo 27 d. el. paštu anzelma.useliene@mita.lt siųsti užpildytus klausimynus apie Jūsų intitucijos atstovus, kurie galėtų vykdyti šią ekspertinę veiklą, nurodant jų kontaktinius duomenis.

Dėl detalesnės informacijos apie Projekto veiklas kreiptis:

Projekto nacionalinio tinklo koordinatorė Anzelma Ūselienė (anzelma.useliene@mita.lt, tel. 8 5 212 74 37).

Regina Burbienė (regina.burbiene@sam.lt, tel. 8 5 266 14 62)

Rosita Marija Balčienė (rosita.balciene@nvspl.lt, tel. 8 5 210 54 06)

Dagnė Janarauskienė (dagne.janarauskiene@nvspl.lt, tel. 8 5 210 54 92).

Atgal Spausdinti