Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Planuojamas žmogaus biologinės stebėsenos tyrimo II-asis etapas - 2020-10-07

Šių metų birželio 29 d. Lietuvoje buvo pradėtas žmogaus biologinės stebėsenos tyrimas, kurio tikslas – įvertinti pavojingų cheminių medžiagų galimą poveikį žmonių sveikatai. Toks biomedicininis tyrimas mūsų šalyje atliekamas pirmą kartą.  Viena iš tyrimą nulėmusių aplinkybių – 2019 m. spalio 16 d. kilęs didelio masto gaisras Alytaus miesto Šiauriniame pramonės rajone įsikūrusioje padangų perdirbimo įmonėje UAB „Ekologistika“. Gaisro metu susidarė ir į aplinką pateko daug pavojingų cheminių medžiagų,  Alytaus miesto bei rajono savivaldybėse buvo paskelbta ekstremalioji situacija.


Pirmojo tyrimo etapo metu Lietuvos Respublikos Registrų centro Gyventojų registras atsitiktinės atrankos būdu atrinko 400 asmenų, kurie buvo pakviesti dalyvauti tyrime. Birželio 29–liepos 1 dienomis iš pakviestųjų atvyko 81 asmuo (apie 20 proc.), o iš 100 ugniagesių gelbėtojų sudalyvavo 91 pareigūnas. Pareigūnus atrinko Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.

Atranka vyko tarp Alytaus miesto ir rajono (tik labiausiai nukentėjusiose rajono gyvenvietėse) gyvenančių asmenų, kurie galimai yra patyrę gaisro metu susidariusių pavojingų cheminių medžiagų poveikį sveikatai. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei Šiaulių miestų ir rajonų gyventojai buvo pakviesti dalyvauti tyrime rezultatų palyginamumo tikslu.

Antrasis tyrimo etapas planuojamas spalio 20–22 d. Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją dėl COVID-19 bus užtikrintos saugios sąlygos bei būtinos apsaugos priemones tyrimo dalyviams. Kvietimai pasieks visus, kurie nesudalyvavo pirmajame tyrimo etape. Organizatoriai ragina nepraleisti progos sudalyvauti unikaliame biomedicininiame tyrime. Pakviestųjų dalyvavimas – tai ne tik didelis indėlis vertinant pavojingų cheminių medžiagų poveikį žmonių sveikatai, bet ir galimybė visapusiškai išsitirti organizme galimai esančias pavojingų medžiagų koncentracijas. Tokio pobūdžio bei apimties tyrimai nėra atliekami Lietuvos gydymo įstaigose ar kitose šalies laboratorijose. Stebėsenoje dalyvauti atrinktiems asmenims šie tyrimai atliekami nemokamai.

Pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos bus tiriamos žmonių biologinėse terpėse: kraujyje ir šlapime. Visi tyrime dalyvaujantys asmenys užpildys parengtą anketą (duomenis apie gyvenamosios ir darbo aplinkos rizikos veiksnius, sveikatos būklę ir sveikatos istoriją, socialinius ir ekonominius veiksnius, gyvenseną, amžių, lytį, ūgį, svorį ir kt.). Tyrimų rezultatai leis nustatyti skirtingą aplinkos poveikį patyrusių žmonių biologinėse terpėse susikaupusias pavojingų cheminių medžiagų koncentracijas, bei įvertinti sąsajas tarp šių koncentracijų ir tyrime dalyvaujančių asmenų sveikatos rodiklių.

Tyrimo dalyviams pageidaujant individualūs tyrimo rezultatai bus pateikiami asmeniškai, o nuasmeninti ir apibendrinti rezultatai, laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, bus viešinami pateikiant juos valstybės politiką cheminių medžiagų ir preparatų valdymo srityje formuojančioms institucijoms, visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, Lietuvos mokslo bendruomenei bei plačiajai visuomenei.

Tyrimo iniciatorius ir užsakovas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Tyrimo organizatoriai ir vykdytojai: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei Nacionalinis kraujo centras, kuris talkina deleguodamas savo darbuotojus kraujo mėginių paėmimui ir suteikia tam saugos reikalavimus atitinkančias patalpas. Visuomenės sveikatos biurai apskrityse prisideda viešinant informaciją apie tyrimą ir įteikiant kvietimus.

Tyrimo koordinatorius: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.
El. paštas ir telefonas pasiteiravimui – monitoringas(eta)nvspl.lt, (8 5) 210 5762.

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir laukiame atrinktųjų atvykstant gautuose kvietimuose nurodytais adresais. Kvietimai gyventojus pasieks artimiausiu metu.


Atgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.