Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Vidaus auditorių mokymai NVSPL - 2020-09-11

Rugsėjo 3 d. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL) įvyko vidaus auditorių mokymai. Šių mokymų tikslas – įvertinti NVSPL vadybos sistemos atitiktį tarptautinių standartų LST EN ISO/IEC 17025, LST EN ISO 15189, LST EN ISO 9001 ir vadybos sistemos dokumentų reikalavimams. Taip pat įvertinti įstaigos procesus bei jų atitiktį nustatytiems reikalavimams, įvertinti ar įstaigos vadybos sistema efektyviai įgyvendinta ir prižiūrima.


Vidaus audito mokymai. Vilnius


Organizuojant renginį buvo laikomąsi visų saugumo reikalavimų, dalis darbuotojų jungėsi prie mokymų nuotoliniu būdu.

Pirmasis vidaus auditas Nacionalinėje visuomenės sveikatos Laboratorijoje turėjo įvykti dar pavasarį, tačiau dėl koronaviruso pandemijos buvo nukeltas į rugsėjį. Jis Klaipėdos skyriuje bus atliekamas rugsėjo 18 dieną.


Atgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.