Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Pranešk

NVSPL korupcijos prevencijos užtikrinimo ir korupcijos apraiškų užkardinimo procesuose glaudžiai bendradarbiauja su STT. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje,praneškite:

  • Raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius;
  • El. paštu pranesk(eta)nvspl.lt.

Kreipiantis anonimiškai nurodykite:

- Laboratorijos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;

- Skundžiamus veiksmus, kuriais galimai pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas reikšmingas aplinkybes.

- Norėdami gauti atsakymą, nurodykite kontaktą, kuriuo galėtume jį pateikti.

Kreipiantis raštu neanonimiškai papildomai pageidautina nurodyti:

- vardą, pavardę;
- gyvenamosios vietos adresą arba el. pašto adresą (atsakymui pateikti);

Siunčiant paštu, ant voko būtina nurodyti tik: Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius

 

Pranešti galite ir tiesiogiai:


Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425
Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-10 08:52:22
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.