Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Forma: Užsakovų apklausos anketa

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Užsakovų apklausos anketa

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija) siekia nuolat palaikyti tiek teigiamą, tiek neigiamą grįžtamąjį ryšį su savo užsakovais, kuris naudojamas teikiamų paslaugų kokybei ir bendradarbiavimui gerinti. Jūsų nuomonė – tai vienas nepaprastai vertingų informacijos šaltinių, kurio dėka galime matyti ką darome gerai ir ką galėtume tobulinti. Šiuo tikslu maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus.

Pažymėkite varnele vieną ar kelis Jums tinkamus atsakymus - ☑ . Anonimiškumą garantuojame. 

    

1. Kaip dažnai naudojatės Laboratorijos paslaugomis?
 
Keletą kartų per savaitę.
Keletą kartų per mėnesį.
Keletą kartų per metus.
Kartą per metus.
Tik kartą (vienkartinis užsakymas).

 2. Kokiomis Laboratorijos teikiamomis paslaugomis naudojatės?
 
Aplinkos mikrobiologiniais tyrimais
Klinikiniais mikrobiologiniais tyrimais
Serologiniais ir biocheminiais tyrimais
Parazitologiniais tyrimais
Cheminiais tyrimais
Fizikinių veiksnių matavimais
Kvapų koncentracijos nustatymo tyrimais
Mikrobiologinių mitybos terpių gamyba
Kokybės kontrole
Profesinės rizikos vertinimu
Privalomuoju sveikatos mokymu
Poveikio visuomenės sveikatai vertinimu
Kita (nurodykite pavadinimą)

 3. Kaip sužinojote apie Laboratorijoje teikiamas paslaugas?
 
Internete
Renginių metų
Masinės informavimo priemonės (spauda, radijas, televizija)
Iš draugų, pažįstamų
Siuntė specialistas (gydytojas ir pan.)
Rekomendavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamento specialistas
Informaciją suteikė Laboratorijos darbuotojas
Kita (nurodykite)


 4. Kaip vertinate Laboratorijos darbuotojų:
 

Reikiamos informacijos teikimą(žodžiu ir/ar telefonu) 

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai Blogai
Komentaras:


 Personalo bendravimą(dėmesys ir atidumas)

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai Blogai
Komentaras:


 Operatyvumą(reagavimą į iškilusias problemas)

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai Blogai
Komentaras:


5. Kaip vertinate tyrimų:
 

Pasirinkimą (spektrą)

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai Blogai
Komentaras:


Rezultatų pateikimą sutartu laiku

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai Blogai
Komentaras:


Kainos ir kokybės santykį

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai Blogai
Komentaras:


6. Kaip vertinate Laboratorijos teikiamas paslaugas?
 

Labai gerai
Gerai
Vidutiniškai
Blogai
Labai Blogai
Komentaras:


7. Kokios informacijos pasigedote?
 

Apie mėginio paėmimo, transportavimo ir laikymo sąlygas
Apie naujus tyrimus
Apie esamų tyrimų spektrą
Apie tyrimų kainas
Apie tyrimams taikomas nuolaidas, akcijas
Apie tyrimų rezultatų pateikimą (aiškumą ir suprantamumą)
Apie sveikatos rizikos veiksnių vertinimą
Kita (nurodykite)
Nepasigedome


8. Ar rekomenduotumėte Laboratorijos teikiamas paslaugas kitiems?
 

Taip
Ne (Nurodykite priežastį)


9. Ar turite nusiskundimų dėl mūsų teikiamų paslaugų?
 

Ne
Taip (Nurodykite priežastį)


10. Ką, Jūsų nuomone, reikėtų tobulinti?
 

Paslaugų atlikimo kokybę
Sutartų terminų laikymosi
Rezultatų pateikimo būdus (nurodykite)
Informacijos pateikimą Laboratorijos internetinėje svetainėje
Darbuotojų bendravimo kultūrą
Teikiamų tyrimų spektrą
Tyrimų kainas
Kita (nurodykite)