Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Naujienos:Berlyne įvyko „HBM4EU iniciatyvos“ programos dalyvių valdybos posėdis

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Berlyne įvyko „HBM4EU iniciatyvos“ programos dalyvių valdybos posėdis - 2017-09-08

Rugsėjo 4 d. Berlyne vyko „Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyvos“  (toliau – HBM4EU) programos dalyvių valdybos  posėdis, kuriame dalyvavo ir atstovas iš Lietuvos.


Valdyba, aukščiausio lygio sprendimų priėmimo organas, priėmė sprendimus dėl tolesnių HBM4EU programos įgyvendinimo gairių.

Šioje programoje dalyvauja 26 Europos Sąjungos šalys. Valdybą sudaro šalių nacionaliniai programos HBM4EU ("Horizontas 2020" mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, dotacijos susitarimas Nr. 733032) valdytojai, Europos aplinkos agentūros (EEE), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) atstovai. Lietuvą HBM4EU programoje atstovauja NVSPL.

Valdybos narių susitikimo metu buvo  išrinkta patariamoji taryba (angl. Advisory Board), suinteresuotų šalių forumas (angl. Stakeholder Forum), susidedantis iš industrinio, neindustrinio sektorių ir nevyriausybinių organizacijų, etikos taryba (angl. Ethics Board) bei ambasadorius. Vengrija ir Liuksemburgas buvo patvirtinti naujaisiais Jungtinės programos nariais. Taip pat buvo aptartas bendras Jungtinės programos 2017 ir 2018 metų biudžetas, atsižvelgiant į metinius veiklos planus. Aptarti einamieji ir numatomi programos tikslai, uždaviniai ir veiksmai, susiję su konkrečiais biologinių terpių tyrimais, laikantis duomenų valdymo plano. Susitikimo metu nustatyti aiškūs kriterijai laboratorijoms, galinčioms atlikti biologinių terpių tyrimus, pagal HBM4EU programą. 

Rugsėjo 6 d. Berlyne  vyko HBM4EU programos darbo grupių WP12 ir WP13, kuriuose dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) ir Inovatyvios medicinos centras (IMC), dalyvių susitikimai. Jų metu aptarti pagal 2017 metų planą vykdomi darbai bei pristatytas ateinančių metų darbo planas ir rezultatai (deliverables). 

Rugsėjo 7 d. vyko HMB4EU programos konsorciumo susitikimas, kuriame dalyvavo LSMU ir IMC atstovai. Jo metu apžvelgti nuveikti darbai ir vykdytų apklausų analizės rezultatai, pristatyti planuojami atlikti tyrimai, kurie bus vykdomi 12 šalių, t.y. 3-jose  kiekvieno regiono valstybėse.  Lietuva priklauso Šiaurės šalių regionui. Jam priklauso 9 valstybės (21 proc. Europos gyventojų). Kiekvienoje atrinktoje šalyje planuojama 300 žmonių (150 moterų ir 150 vyrų) atlikti HBM4EU programoje numatytų prioritetinių cheminių medžiagų tyrimus, išskyrus kadmio ir chromo.

Daugiau informacijos apie HBM4EU programą galima rasti paspaudus nuorodą www.hbm4eu.eu.

Atgal Spausdinti