Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugos

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugos

 

Paslauga

Kaina, Eur

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui):

 

Mokymo programa, kurios kodas PT

8

Mokymo programa, kurios kodas PP

10

Mokymo programa, kurios kodas PG

18

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)

 

Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB

5

Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15

9

Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui)

20

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą

5

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas

3

 

Mokymo programų kodai nustatyti Privalomųjų  pirmosios  pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus  sveikatai  mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“, 1 priede.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

 

Tel. (8 5) 263 96618 610 31094
El. p. privalomasis.mokymas(eta)nvspl.lt


Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-26 14:56:39