Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos biudžeto suvestinės

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m.  kovo 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m.  gruodžio 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018  m.  birželio 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m.  kovo 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m.  gruodžio 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. spalio 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaitos 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. gruodžio 31 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. birželio 30 d. ataskaitos
 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2013 m. kovo 31 d. ataskaitos
 
 
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos biudžeto suvestinė
 
 

Eil. Nr.

 Išlaidos

2011 m.

2012 m. 

2012 m. I-as ketv 2012 m. II-as ketv. 2012 m. III-as ketv. 2012 m. IV-as ketv.
Patvirtintas planas Kasinės išlaidos Patvirtintas planas Kasinės išlaidos  Kasinės išlaidos  Kasinės išlaidos  Kasinės išlaidos 
1. Bendra  asignavimų suma* 16928,3 16874,9 14540,4 2365,1 3439,6 3613,4 4987,4
  Iš jų:              
1.1. Darbo užmokesčio fondas 6677,0 6677,0 7004,0 1357,7 1828,0 1846,0 1962,3
1.2. Socialinio draudimo įmokos 2094,4 2093,2 2172,2 357,0 542,0 524,0 746,0
1.3. Transporto išlaidos 217,3 217,3 213,5 50,0 50,7 79,3 33,5
1.4. Komandiruotės išlaidos 171,0 171,0 175,6 10,0 70,3 16,7 78,6
1.5. Reprezentacinės išlaidos 5,0 2,8 8,0 2,5 1,3 1,5 1,9

*2011 metų lėšos:  Visuomenės sveikatos stiprinimo (valstybės biudžeto lėšos) ir Visuomenės sveikatos stiprinimo (asignavimų valdytojo pajamų įmokos) programos, valstybės kapitalo investicijų Oro kvapų tyrimo laboratorijos įsteigimo investicijų projektas.

*2012 metų lėšos:  Visuomenės sveikatos stiprinimo (valstybės biudžeto lėšos ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) programa ir valstybės kapitalo investicijų Oro kvapų tyrimo laboratorijos įsteigimo investicijų projektas.

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-03 11:47:30
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.