Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) praneša, jog vykdant greitųjų antigenų testų viešųjų pirkimų procedūras per CPO.LT, sausio 15 d. atplėšti tiekėjų pateiktų pasiūlymų vokai. Šiuo pirkimu bus sudaromos 3 sutartys dėl šių modernių ir visame pasaulyje naudojamų testavimo priemonių įsigijimo. Plačiau  

Šiais metais šventinis laikotarpis visiems buvo kitoks nei įprasta, teko išmokti švęsti kitaip. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) kolektyvas, laikydamasis saugumo reikalavimų, taip pat neteko įprastų renginių. Tačiau visada yra išeitis! Šventiškumo gruodžiui suteikė kalėdinis dekoracijų konkursas, į kurį įsitraukė daugelis įstaigos skyrių. Taip pat pavyko išsaugoti ne pirmus metus gyvuojančią tradiciją – darbuotojų nominacijas už nuveiktus darbus ir iniciatyvas.

Plačiau  

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) šiomis dienomis pasirašo naujas sutartis dėl COVID-19 tyrimams būtinų priemonių įsigijimo dar rudenį pradėtuose viešuosiuose pirkimuose atviro konkurso būdu. Tai didžiausios vertės centralizuotas priemonių, skirtų COVID-19 tyrimams atlikti, pirkimas Lietuvos istorijoje. Perkamas priemonių kiekis planuotas pusmečiui.

Plačiau  

Kaip sudaromos techninės specifikacijos įsigyti greituosius antigenų testus?

NVSPL specialistas tariasi su suinteresuotų institucijų viešųjų pirkimų specialistais bei ekspertais ir, atsižvelgdami į naujausią prieinamą informaciją, priima bendrą sprendimą, kokių būtent greitųjų antigenų testų (GAT) reikia Lietuvai. 

Plačiau  

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) praneša, jog lapkričio pabaigoje pradėtas greitųjų antigenų testų viešasis  pirkimas bus tęsiamas atsižvelgus į tiekėjų pastabas ir skelbiamas patikslinus specifikacijas.

Plačiau  

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) praneša, jog 2020 m. gruodžio 9 d. valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu jai yra perduodama ėminių SARS-CoV-2 tyrimui paskirstymo tarp laboratorijų koordinavimo funkciją. Iki šiol šią sritį kuravo Nacionalinis kraujo centras (NKC). Šiuos veiksmus toliau vykdys tie patys darbuotojai, anksčiau dirbę NKC ir turintys patirtį užtikrinti sklandų procesą.

Plačiau  

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) informuoja, kad lapkričio 30 dieną patobulintų neskelbiamų derybų būdu įvykusio konkurso vienas tiekėjų negali įvykdyti sutarties sąlygų.

Plačiau  

Gruodžio 8 d. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) dalyvavo nuotoliniame susitikime su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, laboratorijomis tiriančiomis ėminius dėl SARS-CoV-2 bei VĮ ,,Registrų centras". Susitikimo metu buvo aptartos problemos, su kuriomis susiduriama dirbant su ESPBI informacine sistema (E.sveikata). Po susitikimo sutarta dėl galimo sistemos tobulinimo ir kylančių problemų greitesnio sprendimo.

Plačiau  
Šiuo metu Lietuvoje naudojama sistema užtikrinti reikiamą kiekį priemonių COVID-19 tyrimams, mano supratimu, nėra iki galo optimali. Kaip viskas vyksta? Labai supaprastinus – analizuojama situacija, nustatomas poreikis, suplanuojami viešieji pirkimai, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, nuperkama, reikiamos prekės pristatomos, skirstomos, naudojamos. Viskas iš pirmo žvilgsnio atrodo neblogai ir sistema daugiau mažiau veikė, bet yra buvę situacijų, kad kartais sandėlyje likdavo nedidelės reikiamų priemonių atsargos. Ir tas manęs netenkina – juk turi būti ir geresnių sprendimų, kad rizikos būtų kuo labiau sumažintos.  Plačiau  

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentūra (toliau – Prezidentūra) ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), šiandien švenčia Tarptautinę antikorupcijos dieną ir sveikina visas institucijas, veikiančias korupcijos prevencijos vykdymo ir skaidraus valstybės valdymo bei skaidrių paslaugų teikimo užtikrinimo srityje.

Plačiau  
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.