Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Informaciją apie tyrimų rezultatus jau galite gauti telefonu - 2019-09-10

Informuojame, kad Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija telefonu teikia informaciją nustatyta tvarka.


 

Telefonu klientas (fizinis asmuo) identifikacijai privalo nurodyti:

1.  kortelėje įrašytą mėginio numerį*;

2.  savo vardą, pavardę;

3.  asmens kodą.

 

Juridinis asmuo identifikacijai nurodo:

1.  mėginio numerį;

2.  juridinio vieneto pavadinimą;

3.  asmens pristačiusio mėginį tyrimui vardą ir pavardę.

 

Priimant mėginį ir klientui pageidaujant, registracijos žurnale gali būti pažymima kam dar be mėginio savininko gali būti teikiamas atsakymas, tokiu atveju asmuo skambindamas telefonu identifikacijai  nurodo:

1.  mėginio registracijos numerį;

2.  mėginio savininko vardą, pavardę;

3.  asmens kodą;

4.  savo asmens duomenis (vardą ir pavardę).


Jei mėginio priėmimo metu mėginio savininkas trečiųjų asmenų nenurodo, atsakymas gali būti teikiamas tik mėginio savininkui.

Asmenims mėginį pridavusiems anonimiškai atsakymai telefonu neteikiami išskyrus faktinę aplinkybę ar tyrimas yra baigtas. Tokiai informacijai suteikti asmuo nurodo mėginio registracijos numerį.

Tarpiniai tyrimo rezultatai teikiami tik gydymo įstaigoms.* Pateikto Laboratorijai mėginio registracijos numeris įrašomas klientui išduodamoje kortelėje.


Atgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.