Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Kasmetinis vadybos vertinamosios analizės susirinkimas – šiemet kur kas vėliau - 2020-06-19

Birželio 18 dieną Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje įvyko kasmetinis vadybos vertinamosios analizės susirinkimas. Jo tikslas – apžvelgti praėjusius metus, išsikeltų tikslų įgyvendinimą, sėkmes bei nesėkmes, įvertinti įstaigos stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Įprastai šis susirinkimas vyksta kovo mėnesio pabaigoje, tačiau šiais metais, dėl COVID-19 pandemijos, organizuotas kur kas vėliau.


Renginys prasidėjo nuo Sveikatos apsaugos ministerijos parengtų padėkų NVSPL darbuotojams, ypač prisidėjusiems prie tyrimų COVID-19 pandemijos metu, įteikimo. Vėliau kuruojamų padalinių analizes pateikė direktoriaus pavaduotojai Henrikas Ulevičius ir Rosita Marija Balčienė. 2019 metų vadybos sistemos, kokybės politikos, tikslų, vidaus auditų rezultatų, neatitikčių, korekcinių veiksmų analizės apžvalga pasidalino Kokybės vadybos skyriaus vedėja Jovita Kerulytė.

 

                

 

Taip pat pranešimus apie savo vykdytą veiklą, vertinimus ir planus skaitė Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas Laisvūnas Bartkevičius, Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjos pavaduotoja Vitalija Prašmutienė, Cheminių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Karalkevičienė, Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjas Marius Urbonas ir Fizikinių veiksnių poskyrio vedėjas Edvardas Gasperavičius, laikinai einanti pareigas Klinikinių tyrimų skyriaus vedėja Ilona Kušlevičiūtė, Kauno skyriaus vedėja Daiva Štreimikienė, Klaipėdos skyriaus vedėja Raminta Mitkuvienė, Šiaulių skyriaus vedėja Rita Railienė, laikinai einanti pareigas Terpių gamybos, kokybės kontrolės ir validacijos skyriaus vedėja Dalia Kuosienė, Išteklių valdymo skyriaus vedėja Teresa Volček bei Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Elena Lubienė.


             


Atgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.