Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Pirmo pusmečio veiklos plano įgyvendinimo aptarimas - 2019-07-29

2019 m. liepos 29 d. 9.00 val. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL) įvyko susirinkimas „NVSPL 2019 m. I pusm. veiklos plano įgyvendinimas“.


Po įžanginio direktoriaus Vytauto Vidmanto Zimnicko žodžio, pranešimą „NVSPL 2019 m. I pusmečio veiklos plano įgyvendinimas“ skaitė Planavimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja Elena Lubienė, kuri paminėjo, kad 2019 metų veiklos plane suplanuotas tyrimų atlikimas įvykdytas 57 proc., pasiekta arba viršyta 75 proc. veiklos plane suplanuotų kriterijų.

Išteklių valdymo skyriaus vedėja Teresa Volček plačiau apžvelgė piniginių lėšų judėjimo ir skolų valdymo rodiklius, informavo, kad 2019 m. I pusm.  į iždą įnešta 71 proc. metinių planuotų pajamų įmokų už mokamas paslaugas.

Skyrių vedėjai/pavaduotojai pasisakė apie 2019 metų I pusmečio veiklos planų įgyvendinimą, iškilusias personalo, laboratorinės įrangos, didėjančios konkurencijos problemas bei jų sprendimo būdus. Direktoriaus pavaduotojas Henrikas Ulevičius pabrėžė Laboratorijos galimybes dirbti didelių infekcijų protrūkių metu ir sėkmingai atlaikytą tymų protrūkį šalyje.

Susirinkimo metu priimti nutarimai dėl veiklos gerinimo ir planuotų metinių rezultatų pasiekimo.

 

Atgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.