Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Greitųjų antigenų testų viešasis pirkimas bus tęsiamas atnaujinus specifikaciją - 2020-12-23

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) praneša, jog lapkričio pabaigoje pradėtas greitųjų antigenų testų viešasis  pirkimas bus tęsiamas atsižvelgus į tiekėjų pastabas ir skelbiamas patikslinus specifikacijas.


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu NVSPL buvo pavesta organizuoti 300 000 vnt. greitųjų antigenų testų pirkimą. Greitųjų antigenų testų specifikacijas NVSPL nurodė remiantis tuo metu pateiktomis ekspertų rekomendacijoms. Konkursas pradėtas vykdyti lapkričio pabaigoje, o vokų atplėšimas planuotas gruodžio 23 d.

Potencialūs tiekėjai pateikė pretenzijas ir paklausimus dėl konkurso specifikacijoje nurodytų reikalavimų kurie nesutampa su jau po konkurso paskelbimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatoms dėl testo jautrumo, specifiškumo ir kitų rodiklių.

Atnaujintos viešųjų pirkimų procedūros, kaip suderinta su visomis pirkimo procese dalyvaujančiomis institucijomis, bus vykdomos atviro konkurso būdu, per centrinę perkančiąją organizaciją VŠĮ CPO.LT. Pirkimas bus skelbiamas iš karto po to, kai ekspertai pateiks naujas rekomendacijas dėl naujų specifikacijų. Minimalus terminas, per kurį gali įvykti atnaujintas konkursas yra 25 dienos nuo jo paskelbimo CVP IS. 

Atgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.