Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Svarbi informacija apie pakuotes

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Svarbi informacija apie pakuotes

2015 m. lapkričio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašas (ūkio ir aplinkos ministrų 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 4-870/D1-958 ir 2015 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 4-285/d1-367). Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) atlieka pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų (švino, kadmio, gyvsidabrio ir šešiavalenčio chromo) laboratorinius tyrimus taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST 1655:2002 Pakuotės. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 1 dalis. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų tikrinimo ir matavimo reikalavimai.

NVSPL laukiami gaminius pakuojantys (net jei pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo) fiziniai ir juridiniai asmenys, gamintojai (pakuočių naudotojai), eksportuotojai ir importuotojai (tiek tie, kurie iš užsienio į Lietuvos Respubliką įveža gaminių pripildytą pakuotę, tiek ir tuščių pakuočių bei pakuočių komponentų), taip pat medžiagų gamintojai ir importuotojai.

NVSPL

Cheminių tyrimų skyriaus vedėjas Virginijus Keturka

Tel. (8 5) 210 54 97

Paskutinis atnaujinimas: 2015-07-29 13:27:29