Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija - Sveikatos rizikos veiksnių vertinimas

Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimas

Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyrius atlieka visapusišką fizikinių, cheminių veiksnių, kvapų ir kitų sveikatai darančių įtaką aplinkos taršos veiksnių  vertinimą:

- atliekamas ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, nustatoma planuojamos ar vykdomos ūkinės veiklos sanitarinė apsaugos zona;

- atliekamas atskirų fizikinių (triukšmo, infragarso, ir žemo dažnio garsų, vibracijos, elektromagnetinio lauko, mikroklimato, apšvietos) veiksnių vertinimas;

- atliekamas cheminių veiksnių ir kvapų vertinimas, naudojant modeliavimo programą ADMS-Urban;

- atliekamas sveikatos rizikos veiksnių vertinimas:

  ◦ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentams;

  ◦ planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentams;

  ◦ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams;

  ◦ teritorijų planavimo dokumentams ir statinių projektams rengti.

Atliekant sveikatos rizikos veiksnių vertinimą nustatomi, apibūdinami ir įvertinami sprendiniai, susiję su esamu ir prognozuojamu poveikiu visuomenės sveikatai ir / ar aplinkai bei kenksmingo poveikio sveikatai ir aplinkai mažinimu tinkamomis priemonėmis. Tuo siekiama užtikrinti sveikos visuomenės ir aplinkos vystymo kryptis, žemės sklypų arba jų grupių, infrastruktūros objektų išdėstymo ir naudojimo sąlygas.

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai teisė vykdyti poveikio visuomenės sveikatos vertinimą suteikta Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (licencija Nr. 42, 2004-05-17; patikslinta: 2010-03-25)

Išsamesnės informacijos teiraukitės tel.: (8 5) 263 9662, el. paštu.: marius.urbonas(eta)nvspl.lt

Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-21 10:45:53