Tel.: (8 5) 270 9229El. p. nvspl@nvspl.lt

COVID-19 medicininių laboratorinių tyrimų paslaugas jau galima įsigyti CPO LT elektroniniame kataloge - 2021-07-14

COVID-19 pandemija dar kartą parodė, kokia svarbi ir reikalinga yra efektyviai funkcionuojanti ir nuolat plėtojama centralizuotų viešųjų pirkimų platforma.. Todėl CPO LT, siekdama kuo geriau atliepti perkančiųjų organizacijų poreikius, bendradarbiaudama su Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, per labai trumpą terminą sukūrė medicininių laboratorinių tyrimų paslaugų modulį, kuris ypač aktualus sveikatos priežiūros įstaigoms COVID -19 tyrimams įsigyti, kai vis plačiau vyksta visuotinis gyventojų testavimas.


Sveikatos priežiūros įstaigų perkančiosios organizacijos centralizuotai, taigi, greitai ir mažiausiomis administracinėmis ir laiko sąnaudomis gali įsigyti skirtingų COVID-19 techninių specifikacijų tyrimų. Modulyje šiuo metu siūloma ne tik COVID-19 RT-PGR laboratorinių tyrimų paslaugos (individualūs ir kaupinių metodu), bet ir SARS-CoV-2 viruso variantų nustatymas RT-PGR metodu.

Užsakovo patogumui sudaryta galimybė jam pačiam pasirinkti ėminių ėmimo tvarką net iš 3 variantų: ėminius paima užsakovas, užsakovo nurodytu adresu ėminius paima tiekėjas, ėminys paimamas tiriamam asmeniui atvykstant į tiekėjo nurodytą vietą.

Taip pat, perkančioji organizacija gali nurodyti apskritį, kurioje reikia atlikti paslaugas.

Užsakydami paslaugas Medicininių laboratorinių tyrimų modulyje, užsakovai galės rinktis jiems labiausiai priimtina sutarties tipą – vertės arba kiekio išpirkimą. Vertės išpirkimo sutartyje nurodoma užsakovo maksimali lėšų suma Eur be PVM, skirta pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui. Kiekio išpirkimo sutartyje nurodoma laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina be PVM, apskaičiuota sudauginus maksimalų paslaugų kiekį iš laimėjusio tiekėjo pasiūlyto įkainio (-ių) be PVM.

Galimybė dalyvauti centralizuotuose viešuosiuose COVID-19 laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimuose sudomino ir šios rinkos dalyvius. Į Medicininių laboratorinių tyrimų modulio dinaminę pirkimų sistemą (DPS) jau priimti 6 tiekėjai. DPS yra atvira naujiems ūkio subjektams, galintiems teikti šias paslaugas, todėl jie kviečiami papildyti tiekėjų gretas per visą jos veikimo laikotarpį iki 2025-06-28.

Su Medicininių laboratorinių tyrimų moduliu susipažinti čia.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Indrę Salickienę, Sveikatos srities pirkimų konsultantę, mob. tel. 8630 10686, el.p. i.salickiene@cpo.ltAtgal Spausdinti
Paslaugos
Cheminiai, mikrobiologiniai, parazitologiniai, serologiniai, virusologiniai, fizikinių veiksnių tyrimai.

Ištiria ir įvertina profesinę riziką (fizikinių, cheminių, ergonominių, biologinių, fizinių, psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimą ir vertinimą) įmonėse ir įstaigose.

Pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių mokymai ir mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą (praradusiems teisę vairuoti transporto priemonę vairuotojams).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų ribos. 
Mikrobiologinių mitybos terpių išpilstymo paslauga.
Mikrobiologinių mitybos terpių kokybės kontrolės paslauga.